Danskt förslag: prischock för tobak och sprit

Inför minimipris på alkohol, chockhöj priset på cigarettpaket från 40 till 100 danska kronor, tobaksförsäljning endast i licensierade butiker. Det föreslår en expertgrupp för att förbättra folkhälsan och höja medellivslängden i Danmark. Men politikerintresset är svalt.

Förslagen lades fram vid en konferens i danska Folketingets lokaler i Köpenhamn i måndags. Det är expertgruppen Vibensråd for forebyggelse som vill att parlamentarikerna inser hälsoproblemet och höjer priset på tobak och alkohol.

Experterna vill se minimipriser på alkohol för att ungdomar och storkonsumenter inte ska kunna fortsätta dricka sig berusade billigt. Och hänvisar till liknande förslag i Skottland.

Dessutom införa säljbegränsningar för tobak till licensierade butiker och höja priset kraftigt, från 40 till 100 danska kronor för ett cigarettpaket. I Norge har sådana prishöjningar följts av minskad rökning, enligt Vibensråd.

– Vi har en skärpt röklag, men det är en massa kryphål i reglerna och vi kan göra mycket mer än vi gör idag, säger Morten Grønback, ordförande i Vibensråd for Forebyggelse, till Berlinske.

Danmarks folkhälsostatistik är oroande.
Medellivslängd är idag 77,9 år för män och 81,9 år för kvinnor, vilket är två-tre år kortare än för svenskar och norrmän. Och i hälsotabeller hamnar ofta Danmark i botten jämfört med flera andra västländer.

Enligt Vibensråd (bildat av danska Läkarföreningen och Trygghetsfonden) dör 14 000 personer i förtid i Danmark av rökning varje år och var fjärde ungdom 16-20 år röker.

Några mål med förslagen är minska andelen rökare och storkonsumenter av alkohol med en tredjedel och att höja medellivslängden med tre år.

Men ansvariga politikers intresse att lagstifta om högre pris på alkohol och tobak är svalt.
– Jag har svårt se att man från ena dagen till den andra mer än fördubblar priset på ett paket cigaretter. Vi i regeringen har inga planer på att höja avgiften på cigaretter, säger danske hälsoministern Nick Hækkerup (S), som talade på konferensen, till Berlinske.

Också oppositionspartiet Venstres representant i hälsoutskottet, Finn Thranum avvisar högre alkohol- och tobaksskatter och strängare regler. Han tror inte att ”restriktiva lösningar är vägen framåt” utan vill hellre arbeta med information för att öka invånares motivation.

Annonser