Indiens första alkoholpolicy på gång

DELHI Indien tar nu fram landets första nationella alkoholpolicy efter ett samarbete med Sverige. Alkoholkonsumtion har ökat senare år i takt med ökat välstånd, likaså skador och berusningsdrickande.

Beslut om folkhälsosamarbete togs redan 2009 på regeringsnivå, från 2012 har prioritering inletts, bland annat om alkoholfrågan. Utbyten med hälsoexperter och ministrar har gjorts.

En arbetsgrupp har nu tillsatts som ska ta fram en policy efter ett projekt mellan Folkhälsomyndigheten och indiska motsvarigheten Public Health Foundation.

Indiska hälsoansvarig ser Sverige som en förebild om exempelvis skatter, pris och marknadsföringens roll för hur att påverka skadligt drickande. Även WHO:s alkoholstrategi och kunskap om stävja icke-smittsamma sjukdomar röner stort intresse.

– Vi är glada för att Indien ser Sverige som föregångsland. Alkoholfrågan är gränsöverskridande och vårt projekt har rönt framgångar, säger Pia Högberg, sakkunnig på Folkhälsomyndigheten, till Drugnews.

Förutom policyarbete så har även kartläggning (pdf-fil) gjorts om Indiens alkoholsituation.
Tidigare var alkoholkonsumtionen där låg, men med en ökad medelklass och västliga influenser så ökar drickandet. Och problemen. Ännu dricker bara cirka en tredjedel av indiska män och ett par procent av kvinnorna.
Men konsumtion ökar med 10-15 procent årligen och särskilt berusningsdrickande är vanligt.

Det svensk-indiska projektet avrundas i april med en stor konferens om nationell alkoholpolicy i New Delhi. Då deltar även Karolinska institutet, WHO och indiska regeringen. Avsikten är öka kunskap om att alkohol är en viktig folkhälsofråga och mobilisera beslutsfattare att gå vidare med åtgärder.

Indien består av självständiga delstater som besluta om regionala alkoholregler, och dessa varierar mycket i landet. Vissa har monopol, andra licenserade försäljning, i en delstat helt alkoholförbud.
Därför kan en nationell policy bara föreslå riktlinjer.

Annonser