Grannar får röka på balkongen

Hyresgäster får stå ut med att grannar röker på sina balkonger. Det slås fast i ett domstolsavslag för en kvinna som krävt antingen rökförbud eller få sänkt hyra.

Senaste fem åren har grannars rökning hindrat kvinnan att uppehålla sig på balkongen i hyreshuset i Visby. Förra sommaren reste hon bort för att slippa tobaksrök.

Hon vill inte bli utsatt för passiv rökning. Hon har talat med grannarna och bett dem röka vid sin läkt, men de ville inte röka inne för att ytskiktet kan missfärgas.

Hennes begäran hos Gotlandshem att ingripa för att stoppa rökning klingade ohörd, även om hyresvärden talat med grannen.

Hon vände sig då till hyresnämnden med begäran om att grannarna antingen förbjuds att röka på balkonger eller att hon får hyressänkning eftersom hon inte kan utnyttja sin balkong.

Prövingsavslaget i Svea hovrätt fastställer hyresnämndens beslut.
Det går ut på att tobaksrök kan utgöra ”visst hinder och men” i boendes nyttjanderätten. Men avvägning måste göras med grannars rätt använda sin lägenhet och störningar i detta fall inte är större än vad som ”skäligen bör tålas i ett flerfamiljshus”, rapporterar Hem & Hyra och Tobaksfakta.

Hyresnämnden och hovrättens avslag följer tidigare domstolars beslut där den som begär åtgärder mot hälsofarlig tobaksrökning förlorar.

Sverige saknar till skillnad från flera andra länder riktlinjer för hur rökning i flerfamiljshus och dess utemiljöer ska kunna begränsas för att förbättra människors hälsa, skriver Tobaksfakta.

• Däremot byggs numer flera fastigheter där krav ställs på tobaksfrihet av blivande boende och deras gäster.

Tema: TOBAK

Tobaksdöden…

kräver över sju miljoner liv varje år runt världen.

Cirka 884 000dör av passiv rökning, många av dem är barn. Särskilt mot fattiga länder riktar sig tobaksbolagen där lagar är svagare och inte skyddar invånarna mot tobaksskador.

Reklamförbud, högre tobaksskatter, mer information om skadeverkningar och fler rökfria miljöer kan rädda liv, enligt WHO.  Läs även The Tobacco Atlas om utvecklingen i världen.

Läs mer

Annonser