Fler Spice-rökare söker akutvård

Häromnatten fördes tre ungdomar från Tidaholm till sjukhus efter rökt Spice. Allt fler söker akut sjukvård i landet efter att använt den syntetiska cannabisdrogen, rapporterar SR Kaliber. Den är billig, farlig och flera sorter är lagliga.

Ifjol registrerade giftinformationscentralen 236 fall där personer sökt akut vård efter att rökt nätdrogen, året före var det 96 fall.

Spice ger allvarliga biverkningar, ja allvarligare än vanlig cannabis.
– Det kan göra en förvirrad, illamående och ibland även medvetslös, säger Kai Knudsen, överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, i radioprogrammet som sändes i söndags.

Ångest och overklighetskänslor är andra vanliga bieffekter.
Och enligt amerikanska forskare så misstänks även allvarliga njurskador kunna kopplas till drogen.

Det finns ett hundratal kända varianter av syntetiska cannabinoider, varav flera används i rökmixar med samlingsnamnet Spice. Men bara ett 30-tal av dem är hittills klassade och förbjudna i Sverige.

Spice har blivit allt vanligare bland tonåringar runt landet. Kaliber har talat med sex olika beroendeavdelningar för unga som alla bekräftar att drogen leder till mer psykiska besvär än vanlig cannabis.

Spice är också billigare än vanlig cannabis, vilket gör att fler unga lockas pröva den. Utan att egentligen veta säkert vad det är de prövar. Den tillverkas ofta i Kina, beställs ofta via nätet, kan duschas på växtdelar och sedan rökas. Men langas även på andra sätt.

En 16-årig flicka berättar i Kaliber att hon slutade röka Spice då de negativa biverkningarna blev allt fler.
– Jag fick nog. Jag fick ont i hjärtat. Jag fick ryckningar i hela kroppen, tix och sånt. Och det slutade inte förrän ett halvår efter det att jag slutade, säger hon i programmet.

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Etiketter:

Annonser