Fulla passagerare hotar flygsäkerhet

Flygorganisationen IATA rapporterar ökning av passagerare som stör och äventyrar säkerheten. De flesta av de kända 15 000 incidenterna sedan 2007 är alkoholrelaterade.

Passagerare röker, dricker sig berusade, äter tvål, bits, vrålar och sjunger och dansar. Ibland har passagerare bundits fast för att klara säkerheten, några gånger tvingas planen vända och landa.

I nästan alla incidenter av störningar var alkohol den stora boven, skriver Aftonbladet som läst rapporten.

IATA (International Air Transport Association) har fått in 15 000 anmälningar om incidenter, men påpekar att det finns ett mörkertal.

Tokyo-konventionen från 1963 ger flygpersonal stor befogenhet att ingripa mot passagerare som hotar säkerheten. IATA påpekar att förebyggande arbete behövs. Upptäcka störande passagerare redan på flygplatsen och inte servera för mycket alkohol.

”Bör alkohol förbjudas ombord?” är en webbfråga på Aftonbladets hemsida. 56,9 procent hade svarat ja när nära 5900 läsare röstat.

IATA-guide för att förebygga och ta hand om störiga flygpassagerare.

Etiketter:

Annonser