”Medical marijuana” även i New York?

ALBANY Guvernör Andrew Cuomo väntas onsdag godkänna ett förslag att tillåta ”medicinsk marijuana” i delstaten New York. Ett policyskifte om det genomförs.

New Yorks beslutsfattare har tidigare stått emot liberalare cannabisregler, både för medicinska skäl och nöjesbruk av drogen. Men i skuggan av i princip helt legaliserad hantering i Colorado från årsskiftet, så kan en svängning vara på gång.

Guvernören menar att det är en administrativ åtgärd som innebär att endast ett tjugotal sjukhus ska få lämna ut medicinsk marijuana till bland annat cancerpatienter, rapporterar New York Times.

– Åtgärden innebär en stor skillnad i den hittills rådande policyn. Jag tycker att guyvernör Cuomo och hans administration bör lagstifta först innan man tillåter, även om det är i begränsad form, säger Gabriel Sayegh, vid Drug Policy Alliance, till tidningen.


Innehav av marijuana är fortfarande olagligt i New York, men de som åker fast för mindre mängder tvingas numer betala endast lägre bötesbelopp.

”Medicinsk marijuana” (dvs. att röka drogen) efter läkarrekommendation för diverse åkommor har ökat kraftigt senare år i USA. New York har tidigare avvisat den kontroversiella behandlingsformen, men kan nu bli den 21 delstaten att tillåta det.

Både kritiker och tillskyndare anser att marijuana i medicinskt syfte fungerat som en plog även för legalisering för drogen. På federal nivå stöds inte cannabisliberalisering, men Obama-regeringen avser inte ingripa i delstaterna.

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Etiketter:

Annonser