Nya Folkhälsomyndigheten öppnar

Folkhälsomyndigheten startade vid årsskiftet och har nu övergripande nationellt ansvar för hälsofrågor. Den övertar arbetsuppgifter från Smittskyddsinstitutet, Folkhälsoinstitutet (som båda lagts ner) och vissa uppgifter av Socialstyrelsen.

Nya myndigheten ska handha såväl smittskydd som frågor om icke smittsamma sjukdomar, levnadsvanor och ANDT-frågor. Den får även visst miljöhälso-ansvar.

– Genom att skapa en samlad myndighet för folkhälsofrågor på nationell nivå stärker vi insatserna för att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för alla medborgare, säger socialminister Göran Hägglund i en kommentar.

Samordningsvinster med gemensamt it-system, ekonomi och kunskapsstöd och samlad expertis och underlätta internationella kontakter har framhållits av regeringen. Men att det inte handlar om besparingar för folkhälsan.

Kritiker har framfört farhågor om att ihopslagningen mer kommer fokusera på information till enskilda än bättre tillsyn och effektiva åtgärder för folkhälsa.

Myndigheten kommer fortsatt lokaliseras till Östersund och Solna och ha cirka 420 anställda. Och ledas av generaldirektör Johan Carlsson (tidigare från SMI).

– Jag ser det som ett stort framsteg att vi även i Sverige nu får en myndighet med ett samlat ansvar för hälsofrågorna på nationell nivå. Detta gör att vi på ett mer strukturerat sätt kan ge kunskapsstöd åt länsstyrelser, landsting och kommuner i dessa frågor, men

Etiketter:

Annonser