Nyår sätter föräldraroll på prov

Var tolfte förälder (8 procent) tycker det är okey att deras tonåring får smaka alkohol hemma i samband vid nyår, nio av tio säger nej. Det visar en enkät med föräldrar till 15-åriga barn på uppdrag av Folkhälsoinstitutet.

Frågan ställdes via telefon i början av december av TNS-Sifo till 2 100 föräldrar med barn födda 1998 i landet.

Åtta procent svarade att det var okey att låta tonåringen smaka på alkohol hemma vid nyår, medan 91 svarade nej och en procent var tveksam/visste inte.

– Nyårsfirandet kan vara ett tillfälle då man som förälder frångår sina principer när det gäller alkohol. Men den förälder som bjuder sin tonåring på alkohol signalerar att det är okej att dricka alkohol fastän man inte har åldern inne, säger Pi Högberg, enhetschef vid Statens folkhälsoinstitut i en kommentar.

Hon hänvisar till att det finns studier som pekar på ett starkt samband mellan föräldrars attityder och beteenden kring alkohol och barnens drickande. De som bjuds hemma dricker ofta mer än andra.

Vuxnas restriktiva attityder kan skjuta på tidiga alkoholdebuter och minskar risken att unga senare blir storkonsument och utvecklar alkoholproblem.

Nyårshelgen är ett tillfälle när unga bjuds på ett glas skumpa hemma. Det kan vara svårt att säga nej också om unga frågar.

Folkhälsoinstitutet tipsar om att enas om gemensamma regler om alkohol i familjen och med andra föräldrar. Att förklara att det inte är okey att bjuda underåriga eftersom alkohol kan skada hjärnans utveckling. Och ordna festliga alternativ, utan alkohol.

Senare år väljer fler föräldrar att inte bjuda på alkohol, visar även enkäter av CAN. 2013 så svarade bara fem procent av tillfrågade skolelever i nian att de fått alkohol med lov av sina föräldrar, tre år tidigare svarade tolv procent så.
Samtidigt har andelen som inte dricker alkohol ökat markant bland ungdomar, en majoritet av elever i nian är numer nykterister.

TÄNK OM är en informationsinsats för att öka tonårsföräldrars kunskap och stöd kring unga och alkohol. Medverkar gör bl a FHI, Systembolaget, Länsstyrelser, IOGT-NTO och polisen.

Etiketter:

Annonser