”Urvattnat förslag om kontrollköp”

I en ny proposition vill regeringen ge kommuner möjlighet till låta göra provköp i butiker om hur de sköter ålderskontrollen vid försäljning av folköl, tobak och läkemedel. Men det reviderade förslaget får redan kritik för vara urvattnat.

Kommuners möjlighet att skicka ut ungdomar för ålderkontroller i butiker upphörde efter ett JO-beslut 2009. Det ansågs vara ”dold myndighetsutövning” som saknade lagstöd. Sedan dess har kommuners tillsynsarbete av tobaks- och folkölsförsäljning minskat kraftigt.

Nu föreslår därför regeringen i en proposition att ett sådant lagstöd införs och träda i kraft 1 maj 2014 om riksdagen antar den.

Enligt ursprungsförslaget skulle kontrollköpen även kunna utgöra grund för administrativa sanktioner mot enskilda butiksägare, exempelvis dra in säljtillstånd viss tid. Men lagrådet och polisen kritiserade och liknade det med ”brottsprovokation”.

Istället får nu – i reviderade regeringsförslaget – provköpen endast genomföras ”i syfte att ge underlag för en dialog” med affärsinnehavaren.
– Det blir ändå effektivt genom att kommuner nu får lagstöd för att skicka fram personer som fyllt 18 år och butiker som inte sköter sig vet om att de har ögonen på sig, säger Ulrik Lindgren, politiskt sakkunnig på Socialdepartementet, till Drugnews.

Ungdomens nykterhetsförbund tycker ändringen urvattnar förslaget.
– Stor risk att det inte kommer åt problemet om kontrollköpen inte får användas som underlag för sanktion mot handlare som tjänar pengar på att sälja till ungdomar, säger Malin Thorson, ordförande i UNF, till Drugnews.

Hon hoppas ändå att det kan leda till större aktivitet för kommuners tillsynsarbete. Men tror att det kan behövas en lagskärpning så småningom.
UNF tänker fortsätta att skicka ut ungnykterister under 18 år för testköpa folköl och som senast i höst visar att flera butiker inte begär legitimation.

• Fotnot: Regeringens proposition om kontrollköp och ålderskontroll vid försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel (pdf-fil, 43 sidor).

Etiketter:

Annonser