Ingen legal marijuana i Maine

AUGUSTA Ett försök att i amerikanska östkustdelstaten Maines legalisera marijuana har misslyckats sedan lagstiftande rådet i en jämn omröstning i torsdags förkastat förslaget.

Det handlade om ett långtgående förslag att inneha, beskatta och reglera nöjesbruk av marijuana för invånare som fyllt 21 år. Omröstningen blev 5-5 och talmannen röstade mot att förslaget går vidare. Lagförslaget uppskjuts därmed till minst 2015 i den lilla delstaten i nordöstra USA.

Det är tredje gången som Diana Russel, medlem i Mains representanthus för Demokratiska partiet, väckt frågan om legalisera cannabis. Hon fick stort stöd i sin hemstad Portland tidigare denna månad för tillåta drogen, men nu blir alltså handeln fortsatt olaglig.

Russel uttryckte besvikelse efter torsdagens beslut, medan andra andas ut.
– Med tanke på konsekvenser för folkhälsan av marijuana, så applådera vi lagstiftande rådets agerande, sade Tina Pettingill, vd för Public Health Association, till flera medier.

Föreningen Smart Approaches to Marijuana i Maine har arbetat mot förslaget. “Maines föräldrar och dess företrädare för folkhälsa och unga tackar er ikväll, senator Alfond“, hälsade en SAM-koordinator.

• Delstaterna Colorado och Washington State har tidigare röstat för legalisera cannabis. “Medicinsk marijuana“ är tillåtet i ett tjugotal delstater.

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Etiketter:

Annonser