Flera problem för unga i tvångsvården

STOCKHOLM Unga som tvångsvårdas hos Statens institutionsstyrelse har en komplex problembild. Var fjärde har begått över 30 brott senaste året, tre av fyra har rökt cannabis någon gång, över hälften känner sig misslyckade i skolan och har svårigt följa med.

Det är allvarligt då forskning och SiS egna erfarenheter visar att lyckas i skolan är den kanske största och tydligaste skyddsfaktorn för ungdomar som riskerar hamna i missbruk, kriminalitet och utanförskap.

Bilden bekräftas i en årlig sammanställning av intervjuer som görs vid inskrivning på de särskilda ungdomshemmen. Där får de själva uppskatta sina problem och möjligheter.

– Det här är ungdomar med en mycket komplex problembild där familjeförhållanden, umgänge och omgivande miljö haft stor inverkan på deras situation och framtida förutsättningar. Många av dem behöver omfattande och professionellt stöd under mycket lång tid, säger Nils Åkesson, utvecklingsdirektör i SiS, i en kommentar.

Var tredje ung som skrivs in för tvångsvård uppgav att de har utsatts för fysiska övergrepp av en närstående, 20 procent har sett våld mot anhörig och var femte har försökt ta sitt liv.

På statens ungdomshem vårdas de som omhändertagits efter drogmissbruk, kriminalitet eller andra sociala problem. Ifjol placerades 29 600 barn och ungdomar i social dygnsvård, av dess togs ungefär 1 000 till särskilt ungdomshem. Deras medelålder var 16 år.

• Fotnot: Rapporten “Ungdomar intagna på SiS särskilda ungdomshem 2012, en tabellsammanställning av ADAD inskrivningsintervju” , (pdf-fil, 92 sidor).

Tema: VÅRDEN

MISSBRUKSVÅRD…

… en rättighet? Privat eller offentlig? Kommun eller region? Risken stor för sköra samsjukliga personer bollas runt mellan institutioner som inte tar ansvaret. Ett huvudmannaskap för beroende- och psykiatrin utreds, och tillsynen av barn- och ungdomspsykiatrin ska stärkas. Men en översyn av svenska narkotikapolitiken och ta fram underlag för en nollvision mot narkotikadödsfall och fokusera mer på behandling och prevention, som riksdagen uppmanat regeringen att göra, har våren 2021 ännu inte påbörjats.

Läs mer

Etiketter:

Annonser