“2025 slutår för rökning i Sverige“

STOCKHOLM Det är dags att sätta slutdatum för den dödliga rökningen. Det menar flera hälsoföreningar som arrangerar en kickoff Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025.

I Svenska Läkarsällskapets lokaler i Stockholm hölls i måndags en konferens för att börja bilda opinion för ett politiskt beslut att fasa ut rökningen helt.

– Vi behöver ett tydligt mål om när den produkt som leder till så mångas förtida död ska bort, för att inte bara bli en vacker vision. Det är realistiskt med år 2025 om politikerna bestämmer det och ger förutsättningar, säger Göran Boëthius, pensionerad lungläkare och ordförande i Tankesmedjan Tobaksfakta, till Drugnews.

Ifjol rökte 22 procent i Sverige då och då, 11 procent dagligen. Över 6 000 svenskar och uppåt 6 sex miljoner i världen dör i förtid varje år på grund av sin eller andras rökning.

Med ett slutdatum markerar samhället tydligt att man inte längre godtar rökningens mänskliga pris och kostnader för förtida dödsfall, andra skador och sjukskrivningar. Och kan nås genom att på allvar genomföra den strategi som WHO:s tobakskonvention anvisar och som Sverige anslöt sig till 2005.

Förebilder är länder som Irland, Nya Zeeland och Finland som beslutat om sådana slutdatum (2025, respektive 2040 för Finland). Att man har olika utfasningsår spelar mindre roll, enligt Göran Boëthius, som hänvisar till att länder har kommit olika långt i folkhälsoarbetet och andel rökare.

Nuvarande handlingsplan för tobak i Sverige sträcker sig till 2014 och troligen uppnås inte ens hälften av delmålen.
– Planen, resurserna och politiska viljan har varit för liten. Därför behövs ett tydligare mål – att minska rökningen en procent varje år från 2015 med ett slutår tio år senare, säger Göran Boëthius.

Att man inte även innefattar det kontroversiella snuset, menar Boëthius kunde bli kontraproduktivt i nuläget.

Måndagens konferens – som ett femtontal föreningar ordnar – är avsett vara en inspirationsdag med föredrag om hälsoläge, etiska aspekter, vägval och internationella läget. Dessutom har riksdagspartierna bjudits in att ge sin syn på Tobacco Endgame 2025.
Inget parti har ännu angivit slutår för tobak, även om några talar om nödvändighet av utfasning och enskilda ledamöter i riksdagen motionerat.

• Fotnot: Endgame är en schackterm som används om det läge då avgörandet närmar sig.

Tema: RÖKFRITT 2025

TOBACCO ENDGAME. Flera länder och organisationer har satt måldatum att fasa ut den skadliga tobaksrökningen till visst årtal (olika i olika länder) för att få fart på hälsoarbetet och förhindra rekrytering av nya rökare.

I Sverige har hittills ett 170-tal myndigheter, hälso- och tobakskritiska organisationer anslutit sig till kravet om ett politisk beslut för en plan med delmål att uppnå ett Rökfritt Sverige år 2025, (då mindre än 5 procent av befolkningen röker och det inte utgör ett dominerande folkhälsoproblem). Idag röker cirka 11 procent av svenskarna.
Även svenska regeringen anger numer målet om rökfrihet år 2025 i nya ANDTstrategin.

Läs mer

Tema: TOBAK

Tobaksdöden…

kräver över sju miljoner liv varje år runt världen.

Cirka 884 000dör av passiv rökning, många av dem är barn. Särskilt mot fattiga länder riktar sig tobaksbolagen där lagar är svagare och inte skyddar invånarna mot tobaksskador.

Reklamförbud, högre tobaksskatter, mer information om skadeverkningar och fler rökfria miljöer kan rädda liv, enligt WHO.  Läs även The Tobacco Atlas om utvecklingen i världen.

Läs mer

Annonser