“Många beroende kan dricka måttfullt“

STOCKHOLM Många med alkoholberoende kan lära sig dricka måttligt. Ja, det menar kände alkoholläkaren Sven Andréasson som startat mottagningen Riddargatan 1. Men alla är inte lika övertygade.

Över hälften av dem med alkoholproblem behöver inte bli helnykterister för att komma från ett skadligt drickande, menar Sven Andréasson, professor i socialmedicin och beroendeforskare.

– Vi vill utmana den rådande ordningen inom exempelvis sjukvården, missbrukarvården och socialtjänsten att man bara kan bli av med sin överkonsumtion genom total avhållsamhet. Det stämmer faktiskt inte, den myten gör snarare att många struntar i att söka hjälp, säger han till Svenska Dagbladet.

I Sverige har omkring 600 000 svenskar ett riskbruk av alkohol, enligt beräkningar som presenterades i fredags vid en konferens i Stockholm om nya grepp inom alkoholvården.

300 000 av dem har ett skadlig drickande, men är inte ännu beroende, 50 000 har ett svårt missbruk med både fysiska, psykiska och sociala problem. Ytterligare 250 000 har ett alkoholberoende, men fungerar fortfarande socialt med exempelvis arbete och familj.

Denna kvarts miljon personer skulle kunna hjälpas med relativt enkla medel, menar Sven Andréasson.
– Det handlar om att kartlägga hur konsumtionen ser ut, när man dricker och hur omständigheterna brukar vara och sätta upp mål, säger han till SvD.

Flera kan få hjälp via hjälp av internet och några möten med en terapeut. Beroendemottagningar bör inredas attraktivare. Och vårdcentraler och företagshälsovård bör i vardagskontakter våga fråga om alkoholvanor, kunna erbjuda tester, samtal och behandling med medicin och terapi, anser Andréasson.

I fashionabla lokaler på Riddargatan 1, centralt i Stockholm, har han startat en landstingsdriven drop-in-mottagning för personer som vill fråga om alkohol. De har ofta ett välordnat liv, men är oroliga över sin konsumtion.

Flera av dem har med relativt begränsade insatser kunnat ta makten över sitt drickande, alla har inte behövt sluta helt.
65 procent av besökarna har kunnat minska sitt drickande inom ett halvt år. En annan engelsk studie visar att cirka hälften med alkoholproblem kan nå ett kontrollerat drickande.

Poängen är att fler på detta sätt kan förmås söka hjälp och minska sin konsumtion, utan uppmaning att sluta helt. Och nya mediciner mot beroende är på gång för att kunna ta kontroll över sitt drickande snarare än helt sluta.

Men det finns de som är tveksamma till Andréassons budskap.
Anna Söderpalm Gordh, docent vid Sahlgrenska Akademin, har forskat om alkoholberoende, och menar att det är få som kan lyckas styra sitt missbruk.
– Det är en minoritet som klarar det och det är väldigt individuellt. Det finns ingen riktig, kontrollerad studie som tittat på det, säger hon till Göteborgs Posten.

Enligt en studie om psykisk ohälsa (Lundbystudien som startade 1947) var det bara fem procent som kunde hantera att dricka måttligt, övriga klarade det inte. Hon anser att Andréassons sexmånadersperiod för att bedöma sina patienter är för kort, de bör följas under längre tid.

Samtidigt gillar hon hans utspel.
– Han är på något nytt här. Kan man locka folk genom att säga att det finns andra metoder och därigenom nå andra grupper som aldrig skulle sökt sig till vården annars och kan hjälpa dem är det oerhört positivt. Det finns ju andra metoder än bara avhållsamhet., säger hon.

Nämndemansgården, som bygger på mer traditionella tolvstegsmetoden, ställer krav på helnykterhet under behandlingstiden.
– Vår erfarenhet är att man inte kan träna en patient med ett beroende till ett måttligt drickande. Det krävs avhållsamhet, säger behandlingschef Tobias Sahlin till SvD.

Tema: VÅRDEN

MISSBRUKSVÅRD…

… en rättighet? Privat eller offentlig? Kommun eller region? Risken stor för sköra samsjukliga personer bollas runt mellan institutioner som inte tar ansvaret. Ett huvudmannaskap för beroende- och psykiatrin utreds, och tillsynen av barn- och ungdomspsykiatrin ska stärkas. Men en översyn av svenska narkotikapolitiken och ta fram underlag för en nollvision mot narkotikadödsfall och fokusera mer på behandling och prevention, som riksdagen uppmanat regeringen att göra, har våren 2021 ännu inte påbörjats.

Läs mer

Etiketter:

Annonser