Många unga far illa av alkohol

STOCKHOLM Hundratusentals personer har testat IQ:s Alkoholprofilen om dryckesvanor. Bland unga vuxna har var tredje minnesluckor varje månad och många i deras omgivning är oroliga.

Sajten Alkoholprofilen startades urspungligen 2003 och nylanserades 2009. Nu har statistik sammanställts för 350 000 tester för åren 2009-2012. Svar om hur mycket man dricker, konsekvenser och funderingar är avsett förebygga alkoholproblem och att deltagarna ska reflektera över sina vanor.
Även om fler tonåringar väljer bort alkohol, enligt skolenkäter, så visar en sammanställning av Alkoholprofilens testsvar att många unga några år senare dricker ganska riskabelt.

– Det dricks otroligt stora mängder i landet och många far illa av alkoholens effekter, särskilt bland unga i åldrarna 18 till 25 år har riskabla dryckesvanor. Vi vill öka deras medvetenhet om sin konsumtion och kan berusningsdrickande minskas innan ett beroende utvecklas, så är mycket vunnet, säger Magnus Jägerskog, vd för IQ, dotterbolag till Systembolaget, till Drugnews.

Av 190 000 testsvar från unga vuxna framgår det att 72 procent av männen och 62 procent av kvinnorna dricker sig rejält fulla varje månad. Nästan var tredje (31 procent) uppger att de själva eller någon annan farit illa på grund av deras drickande och 40 procent att omgivningen visat oro.

Bland de unga vuxna som svarat summerade testet att 27 procent har en högriskprofil vad gäller alkohol, något fler unga kvinnor än män.

Svaren visar ofta på ökad oro för sina alkoholproblem efter sommaren, vilket tyder på högre konsumtion den tiden. Annars visar statistiken mellan åren inga större svängningar. Under kampanjperioder för Alkoholprofilen minskar ofta andelen högriskprofiler då många nya lockas göra testet, enligt Magnus Jägerskog.

Testet är anonymt, men från i höst ombeds deltagare uppge i vilket län man bor, vilket är tänkt kunna följa regionala skillnader framöver. Nykterister fångas inte i upp i profilen eftersom det inte finns några “nollsvar“ vad gäller konsumtionsmängd.

Etiketter:

Annonser