Sök stöd ANDT-Spel-projekt senast 22/11

STOCKHOLM Regeringen beslutade nyligen om ett samordnat uppföljningssystem på alkohol-, narkotika-, doping- och tobaksområdet. Folkhälsoinstitutet får i uppdrag att hålla i trådarna. /Ansök stöd till förebyggande projekt senast 22 november.

Folkhälsoinstitet samordnar utdelning av statliga medel för förebyggande insatser på ANDT-området och spel för 2014. Ifjol fick olika projekt dela på cirka 40 miljoner kronor.

Nu är det dags igen. Sista förlängd ansökningsdag är 22 november att söka medel för utvecklingsprojekt. Nytt i år är extra satsning på projekt för etniskt och socialt utsatt grupper.

• ANDT-strategin antogs i riksdagen för ett par år. Hur det går med utveckling av konsumtion och missbruk, av medicinska och sociala skadeverkningar, och av verksamheter och insatser ska följas upp.
FHI (slås ihop med Smittskyddsinstitutet vid årsskiftet till Folkhälsomyndigheten) har fått i uppgifta att sköta den samlade uppföljningen av strategin.

Övergripande målet är “ett samhälle fritt från narkotika och doping, med minskade medicinska skador och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk“. (Ladda ner promemorian, 10 sidor, om vilka aktörerna är, vem som ska göra vad, befintliga studier, register mm).

De långsiktiga målen är att minska tillgång till narkotika, dopingmedel, alkohol och tobak; skydda barn mot skadliga effekter av preparaten. Indikatorer för att följa utvecklingar har tagits fram – exempelvis hur åldersgränser följs, reala priser på alkohol och tobak, andel gravida med riskbruk av alkohol, cannabisanvändning, narkotikarelaterade dödsfall.

FHI ska följa upp strategin, uppföljningssystemet och sprida det och stötta regionala och lokala nivån i arbetet. En fördjupad slutredovising ska lämnas till Socialdepartementet senast 1 oktober 2015.
Även Karolinska institutet ska mäta användning av ANDT-preparaten i landet och de problem de skapar.

Etiketter:

Annonser