Svårt bryta ungas missbruk

STOCKHOLM Majoriteten av tonåringar som påbörjade vanlig behandling för missbruksproblem slutade ändå inte. Tidigare insatser behövs, enligt en ny svensk studie.

Missbruk av alkohol och narkotika bland tonåringar är svårt att förebygga och än svårare att behandla, risken är stor att de fortsätter med det som unga vuxna.

Det bekräftas i en uppföljning av 180 ungdomar med missbruksproblem som bedömdes och fick behandling på Maria Ungdom i Stockholm. När de följdes upp fem år senare missbrukade 147 av dem fortfarande.

– Barn och ungdomar med missbruksproblem är en mycket utsatt grupp. Det är faktiskt värre än vi tidigare trodde, säger Kent Nilsson, professor vid Centrum för klinisk forskning i Västerås, i en kommentar.

Han och psykologen och doktoranden Sara Lövenhag har i samarbete med beroendecentrum Maria Ungdom följt upp nyinskrivna tonåringar tills de nått ung vuxen ålder.

Fler av dem levde i social misär, hade föräldrar som också missbrukade, men få hade kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin eller socialtjänsten.
– Det betyder att vi tittar alldeles för sent. Man kan inte kliva in i en tonårings liv, en sextonårings liv, och sätta in en massa av insatser och hoppas på att det blir bra. Man måste kliva in mycket, mycket tidigare, säger Sara Lövenhag till SR Ekot.

Vanliga behandlingsinsatser verkar alltså haft liten effekt på de unga i studien. Forskarna har svårt utifrån bakgrund att förklara vilka som fortsatte missbruka och vilka som slutade. Även om de flesta även hade flera andra psykiatriska diagnoser.

De starkaste faktorerna för fortsatt missbruk fem år senare som forskarna fann var föräldrarnas eget missbruk. Studien bekräftar även andra tidigare undersökningar om att flickor är mer sårbara för mammors missbruk, medan pojkar mer följer sina biologiska pappor.

Det behövs mycket tidigare insatser från samhället för att kunna arbeta förebyggande, enligt forskarna. Kanske redan på mödravårdcentraler skulle blivande mammor i riskzonen kunna få hjälp. Och det behövs mer tydliga riktlinjer än idag.

– Det finns ingen manual, det finns ingen samstämmighet över Sverige, det finns dubbla huvudmän. Vem ska göra vad? Och hur ska man samarbeta? Det är ett virrvarr, och det fungerar inte. Det ser vi ju nu, säger doktorand Sara Lövenhag till Ekot.

• Fotnot: Studien “A 5-year follow-up study of adolescents who sought treatment for substance misuse in Sweden“ kan läsas via PubMed.

Tema: VÅRDEN

MISSBRUKSVÅRD…

… en rättighet? Privat eller offentlig? Kommun eller region? Risken stor för sköra samsjukliga personer bollas runt mellan institutioner som inte tar ansvaret. Ett huvudmannaskap för beroende- och psykiatrin utreds, och tillsynen av barn- och ungdomspsykiatrin ska stärkas. Men en översyn av svenska narkotikapolitiken och ta fram underlag för en nollvision mot narkotikadödsfall och fokusera mer på behandling och prevention, som riksdagen uppmanat regeringen att göra, har våren 2021 ännu inte påbörjats.

Läs mer

Etiketter:

Annonser