ADHD-medicin minskade återfall

SOLNA Personer med ADHD som får läkemedel återfaller mer sällan i missbruk och kriminalitet. Det visar en studie på Karolinska institutet med 54 fängelsedömda män.

Männen var alla amfetaminberoende och har neuropsykologiska diagnosen ADHD. Två veckor innan de avtjänat sitt straff lottades männen in i två grupper. Den ena fick centralstimulerande läkemedlet Concerta (metylfenidat) och den andra gruppen sockerpiller och fortsatte därefter i frivård.

Förutom medicinering fick deltagarna psykologisk behandling för att minska riskerna för återfall.

Efter 24 veckor visade det sig att den grupp män som fick läkemedlet i lägre grad återfallit i missbruk än den andra gruppen. De i första gruppen fick också minskade ADHD-symptom och blev kvar längre i behandling.

– Vi har för första gången visat att det går att behandla de här personernas ADHD. Samtidigt ledde behandlingen till färre återfall i droganvändning, vilket är väldigt betydelsefullt eftersom återfall i kriminalitet ofta är kopplat till själva missbruket i den här gruppen, säger Maija Konstenius vid institutionen för klinisk neurovetenskap, i en kommentar.

Hon är försteförfattare till studien som nu publiceras i vetenskapstidskriften Addiction.

Tidigare studier har inte visat att metylfenidat är effektivt för behandling av personer med drogberoende. En förklaring kan vara att de fått låga doser, och flera i missbruk utvecklat hög tolerans för centralstimulerande läkemedel. Därför höjdes medicindosen i nya studien upp till dubbelt jämfört med tidigare.

Studien gjordes i samarbete mellan Karolinska Institutet, Beroendecentrum i Stockholm och Kriminalvården.

• Fotnot: Abstrakt till artikeln i Addiction: “Methylphenidate for ADHD and Drug Relapse in Criminal Offenders with Substance Dependence: A 24-week Randomized Placebo-controlled Trial“.

Etiketter:

Annonser