Polisinsats mot knark bland unga i Stockholm

STOCKHOLM Över 150 misstänkta narkotikabrott bland ungdomar har upptäckts av polisen vid en insats under två septemberveckor i södra Stockholm. Fem unga under 15 år slussades direkt till socialtjänsten.

Det är sjätte gången för insatsen Gåsen (uttrycket kommer från rullad joint) i Söderort. Resultatet denna gång är hittills bland annat 67 misstänkta narkotikabrott i ålderskategorin 15-18 år och 84 brott bland äldre (de flesta i åldrarna 18-20 år).

29 misstänkta överlåtelser av narkotika har rapporterats och tre personer har häktats för langning. Fem unga under femton år som misstänks för narkotikabrott har direkt skickats till socialtjänsten.

Andreas Lindfors vid Söderortspolisens gatulangningsgrupp har varit insatsledare för Gåsen 6:
– Efter sommaren är en insats som denna angelägen. Flera unga provar narkotika under lov då det är “ett friare liv“.
– Gåsen är en offensiv insats som är en del i Söderortspolisens ordinarie arbete att bekämpa narkotika bland ungdomar. Vi ser tyvärr att den behövs, eftersom vi upptäcker många nya ungdomar varje gång. Det här kommer definitivt inte vara den sista insatsen vi genomför, säger han på polisens hemsida.

Han understryker att polisen inte ska stigmatisera de unga som påträffas med narkotika, utan finna åtgärder för att få dem sluta med drogerna.

Polisinsatsen har gjorts i nära samarbete med Maria Ungdom så att de med narkotikaproblem snabbt ska kunna erbjudas behandling och socialt stöd, även för familjemedlemmar (enligt Mumin-modellen).
För de över 18 år som misstänks för narkotikabrott har polisen aktivt sökt upp dem och deras föräldrar i bostaden för samtal, (enligt Linköpings-modellen).

Etiketter:

Annonser