Lagrådsremiss om kontrollköp

STOCKHOLM Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att kommuner åter får arrangera provköp med unga i butiker av folköl, tobak och receptfria läkemedel.

Det handlar om att förbättra kommuners möjlighet se till att butiker upprätthåller 18-årsgränsen för nämnda varor.

Kommunernas förbjöds att skicka ut unga som kontrollanter efter ett JO-beslut för några år sedan, det ansågs strida mot principen att inte tillåta dold myndighetsutövning.

Men ålderskontrollerna behövs, ansåg en utredare och nu skickar socialdepartementet ett förslag till lagrådet och senare till riksdagen.

Statsrådet Maria Larsson (KD) bekräftade redan i somras i Almedalen för Drugnews att regeringen vill tillåta kommuner att som del i sin tillsyn få använda ut personer med ungt utseende för ålderskontroll .

Lagändringen föreslås träda i kraft 1 mars 2014.

• Fotnot: Lagrådsremissen Kontrollköp – ålderskontroll vid försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel (pdf-fil, 33 sidor).

Etiketter:

Annonser