Kommunerna satsar 1% på missbruksvård

STOCKHOLM Kommunerna lägger i snitt bara en procent av sina totala kostnader på missbruks- och beroendevården och tre procent på barn- och ungdomsvård. Det visar Socialstyrelsens rapport om öppna jämförelse i socialtjänsten.

Satsningarna är iögonfallande liten del av kommunernas budget, enligt Socialstyrelsen.

– Vi säger inte att de gör fel. Men det är låga siffror och kommuner kan behöva se över sina prioriteringar för att säkerställa att utsatta grupper får det stöd de behöver, säger Matilda Hansson, utredare på Socialstyrelsen, till Drugnews.

Socialstyrelsen presenterar i rapporten 33 kostnadsmått för hur mycket kommuner ifjol satsade för barn- och ungdomsvård, missbruksvård för vuxna, ekonomiskt bistånd, stöd till invånare med funktionsnedsättning och äldreomsorg.

Skillnaderna är stora mellan kommunerna. För exempelvis satsningar på missbruksvård för vuxna, så satsades minst i Åsele, Överkalix, Tibro och Norsjö kommuner (knappt 0,1 procent av sin budget i behandlingsinsatser).
I toppen låg bl a Oxelösund (3,2 procent), Gullspång (2,3 proc.) och Göteborg och Malmö (2,1 proc.). Stockholm hamnade också relativt högt med 1,7 procent.

– Det är naturligt med viss variation och behov av insatser. Några mindre kommuner har relativt färre missbrukare, medan de ofta är fler i storstadsområden. Men de stora skillnaderna mellan kommuner är anmärkningsvärda, säger utredaren Matilda Hansson.

Vad gäller satsningar på kostnader för särskilt boende för äldre, så varierade de i kommunerna mellan drygt 463 600 till 1,4 miljoner kronor per person som fått det beviljat.

Socialstyrelsen anser att kommuner bör analysera och jämföra med andra liknande kommuner varför det ser ut som det gör och vilka prioriteringarna ser görs. Och nu kan även medborgarna se hur kommunen fördelar skattepengarna.

Regeringen har initierat öppna jämförelser mellan kommunerna och tanken är att så småningom kunna ta fram effektivitets-indikatorer.

• Fotnot: Totalt satsade ifjol kommunerna cirka sex miljarder kronor på missbrukvården för vuxna, därtill kommer satsningar på barn- och ungdomsvård och landstingens satsningar. Missbruksutredningen som lämnades för två år sedan beräknade samhällets kostnader till cirka 150 miljarder kronor per år.

Öppna jämförelser

Enligt Socialstyrelsens rapport använde i genomsnitt kommunerna:
• 20 procent av sina totala kostnader till omsorg om äldre.
• 12 procent till stöd för personer med funktionsnedsättning
• cirka 3 procent till barn- och ungdomsvården
• 2 procent till ekonomiskt bistånd
• 1 procent till missbruks- och beroendevården.

• Källa: Rapporten ”Kostnadsmått 2012, Öppna jämförelser av socialtjänsten” (pdf-fil, 61 sidor).

Tema: VÅRDEN

MISSBRUKSVÅRD…

… en rättighet? Privat eller offentlig? Kommun eller region? Risken stor för sköra samsjukliga personer bollas runt mellan institutioner som inte tar ansvaret. Ett huvudmannaskap för beroende- och psykiatrin utreds, och tillsynen av barn- och ungdomspsykiatrin ska stärkas. Men en översyn av svenska narkotikapolitiken och ta fram underlag för en nollvision mot narkotikadödsfall och fokusera mer på behandling och prevention, som riksdagen uppmanat regeringen att göra, har våren 2021 ännu inte påbörjats.

Läs mer

Etiketter:

Annonser