24 miljoner knarkar i USA

ROCKVILLE Allt fler i amerikaner knarkar – marijuanaanvändandet ökar mest. Nära 24 miljoner invånare missbrukar numer illegala droger. Det visar en ny nationell undersökning om droger och hälsa.

Nära 24 miljoner (9,2 procent) amerikaner hade senaste månaden använt illegala droger, (bl a cannabis, heroin, amfetamin, hallucinogener, kokain) och smärtstillande läkemedel, enligt nya rapporten 2012 National Survey on Drug Use and Health, under amerikanska hälsodepartement.

Marijuana är klart vanligast, 18,9 miljoner personer hade använt drogen senaste månaden och 7,6 miljoner nära dagligen. Från år 2007 har det varit en stadig ökning, då använde 5,8 procent av befolkningen drogen regelbundet, ifjol 7,3 procent, enligt studien som bygger på enkätsvar.

Cannabisanvändning har fortsatt öka sedan legaliseringen i två delstater och tillåtande av “medicinsk marijuana“ i tjugotal delstater.

Andelen unga vuxna (18-25 år) som använder illegala droger har ökat från 19,7 procent till 21,3 procent mellan åren 2008 och 2012, särskilt pådrivet av ökad marijuanaanvändning. Däremot bland unga 12-17 år kan en liten minskning av marijuana ses (från 7,9 procent år 2011 till 7,2 procent ifjol).
Som en jämförelse med tobaksbruk, som fallit senare år, uppgav bara 6,6 procent av tonåringarna att de rökt cigaretter senaste månaden.

Kokain används av cirka 1,6 miljoner amerikaner – en liten ökning jämför med året före, men betydligt lägre än 2003-2007 (då cirka 2,4 miljoner, 1 procent av befolkningen, använde drogen).
Cirka 1,1 miljoner invånare över tolv år hade ifjol använt hallucinogena droger senaste månaden, medan antalet användare av metamfetamin minskat från 731 000 till 440 000 personer mellan 2006-2012, enligt kartläggningen.

Men i Samhsa-studien noteras en kraftig ökning av heroinmissbruk i USA. Förra året missbrukade cirka 669 000 människor drogen, året före 620 000 personer. Sedan 2007 har ökningen varit 80 procent.

Missbruk av läkemedel ökade något, men minskar bland ungdomar. Och studien visar en liten minskning missbruk av opiatläkemedel.
– Detta visar att vi har gjort framsteg i att förhindra vissa typer av missbruk, men vi måste nu fördubbla våra ansträngningar att minska alla former av missbruk, säger Pamela Hyde, direktör på Substance Abuse and Mental Health Services Administration, i en kommentar.

Gil Kerlikowske, avgående nationell narkotikasamordnare, menar att regeringen nu måste förbinda sig att se missbruk som ett folkhälsoproblem och inte ett kriminellt beteende.
– Bland de 22 miljoner amerikaner som behöver behandling för missbruksrelaterade sjukdomar får bara cirka två miljoner vård. Missbruksvård får inte bara vara tillgängligt för dem som har råd att betala, utan måste vara en samhällsservice för alla, säger Kerlikowske.

• Den årliga studien genomförs av Samhsa genom intervjuer med cirka 70 000 personer i USA och är den mest omfattande av befolkningens drogvanor.

Etiketter:

Annonser