Fler nätdroger på väg klassas

ÖSTERSUND Folkhälsoinstitutet vill att regeringen klassar åtta nya cannabinoider som hälsofarliga varor och ett centralstimulerande medel som narkotika.

Substanserna saluförs främst via internet och ett ökat antal beslag har gjorts. Dessutom finns fallbeskrivningar från sjukvården och information från expertnätverk som visar på ökat missbruk av dessa preparat.

Syntetiska cannabinoider som nu föreslås klassas: 5F-PB-22, STS-135, JWH-018 N-(5-kloropentyl)derivat, AB-001 (JWH-018 adamantoyl derivat), JWH-018 adamantyl karboxamid (SDB-001, 2NE1, APICA), 5F-AKB-48 (5F-APINACA), AKB-48 (APINACA), 5F-UR-144.

Det centralstimulerande preparatet 3-MMC vill FHI att regeringen klassar som narkotika.

Etiketter:

Annonser