Stränga straff i gangstermålet

SÖDERTÄLJE Alla 18 åtalade män döms i nytt avgörande i målet om grov organiserad brottslighet kring det s.k. “Södertäljenätverket“, för bl a tre mord, utpressning, rån och människorov. Huvudmannen döms till livstid.

Sjutton män döms av Södertälje tingsrätt till fängelse från ett år till livstid, medan en ung tilltalad får sluten ungdomsvård i sju månader. Flera av gärningarna är del i ett gangsterkrig om herraväldet om illegal spelmarknad, utpressning och skuldindrivning, enligt domen.

Den 32-årige ledaren för det maffialiknande kriminella nätverket döms till livstids fängelse för bland annat anstiftan till tre mord, inklusive dubbelmordet på två bröder på ett café i Södertälje sommaren 2010.

Tre av sju åtalade för medhjälp i morden frias i den delen, men döms för annan allvarlig brottslighet. Fyra personer ska kvarstanna i häkte i väntan på att domarna vinner laga kraft eller överklagas. Några döms till lägre straff, och syskon till mordoffren för inga skadestånd, jämfört med första avgörandet.

Södertälje tingsrätt finner utrett att “det i vart fall funnits ett kriminellt nätverk i Södertälje //, hierarkiskt uppbyggt med tydlig ledare“. Intäkter har kommit från främst illegal spelverksamhet, utpressning eller indrivning av skulder.

Rättegången fick göras om efter misstankar om jäv och den mycket omfattande utredningen har kostat samhället många miljoner kronor. Huvudförhandlingarna hölls av säkerhetsskäl i Stockholms tingsrätt.

Under tiden som många misstänkta varit frihetsberövade har grova brott, vardagsbrott och nyrekrytering till ligor tillfälligt minskat i Södertäljeområdet, enligt polisen.

• Fotnot: Mer info om gangstermålet, se kortfattad dom (Målnummer B 2376-12 ) och lokala medier.

Tema: GÄNGEN

Grov organiserad brottslighet
ibland kallad maffia

har ökat både i Sverige och utomlands. Kriminella lokala nätverk etableras ofta i socioekonomiskt utsatta bostadsområden och invånarna drabbas. Enligt polisens bedömning 2017 så fanns det 61 utsatta områden, varav 23 särskilt utsatta, i Sverige. 2019 var polisens lägesbild något ljusare, 60 områden betecknas nu som utsatta, varav 22 som särskilt utsatta. Insatser görs för att de ska bli tryggare och tas bort från listan.

Våld, dödliga skjutningar och sprängningar har fortsatt öka mellan gängen, vittnen vill/vågar inte berätta. Cannabis är viktig inkomstkälla för nätverken.

Maffialiknande nätverk profiterar på narkotikahandel, utpressning, andra brott, ibland även laglig verksamhet (t.ex i Italien). Pengar tvättas ofta via banksystem.

Läs mer

Etiketter:

Annonser