INCB: “Håll er inom narkotikafördragen“

WIEN Den internationella narkotikakontrollbyrån, INCB, konstaterar att de lagförslag som fått stöd i deputeradekammaren i Uruguays parlament står i fullständig strid med internationella fördrag på narkotikaområdet.

Beslutet i Uruguays parlament om legalisering av cannabis möts av starka reaktioner från INCB, den internationella narkotikakontrollbyrån. I en kommentar säger INCB att man med oro noterat att ett lagförslag som, om det antas, skulle tillåta försäljning av cannabis för icke-medicinskt bruk är under behandling i Uruguay.

En sådan lag skulle vara i fullständig strid med bestämmelserna i de internationella fördragen om narkotikakontroll, i synnerhet 1961 års allmänna narkotikakonvention, som Uruguay har undertecknat, skriver INCB i ett uttalande..

INCB uppmanar Uruguay att se till att landet fortsätter att uppfylla landets internationella åttaganden som begränsar användningen av narkotika, inklusive cannabis, till medicinska och vetenskapliga ändamål. Enligt INCB skulle lagförslaget, om det antas, få allvarliga konsekvenser för hälsa och välfärd för befolkningen och för förebyggande av cannabismissbruk bland ungdomar.

INCB har försökt få tillstånd ett besök i Uruguay på hög nivå för att diskutera lagförslaget, i linje med byråns uppdrag att föra dialog med landets regering. INCB säger i ett uttalande att man“beklagar att Uruguays regering vägrat att ta emot ett besök från INCB innan lagförslaget lades fram för parlamentet för behandling.“

INCB uppmanar också regeringen i Uruguay att noga överväga alla tänkbara konsekvenser innan beslut fattas.

Tema: UN&Drugs

Fungerar FN:s globala narkotika-konventioner

… eller har ”kriget mot drogerna” misslyckats?•

• FN-möten årligen i mars i Wien (CND), om implementering av konventioner, nya droger klassas, mm. Länkar till de tre internationella narkotikakonventionerna, (antagna 1961, 1971 och 1988).

Läs mer

Etiketter:

Annonser