Påven varnar för legalisering

RIO DE JANEIRO. Påven Franciskus varnar för en liberalare narkotikapolitik och hävdar att den typen av åtgärder inte kommer att minska problemen.

Det var i samband med att påven mötte crackmissbrukare när han invigde en rehabiliteringsvdelning på ett sjukhus i Rio de Janeiro som han kommenterade de förslag till liberalisering av narkotikapolitiken som förekommer i Latinamerika.

– En minskad spridning och påverkan av narkotikamissbruk kommer inte att uppnås genom en liberalisering av narkotikapolitiken, som nu föreslås i olika delar av Latinamerika”, sade Franciskus enligt AFP.

Det påven avser är bland annat förslag från presidenterna i Guatemala och Uruguay om liberalare narkotikalagar och till och med legalisering.

– Narkotikahandels gissel, som gynnar våld och sår frön av lidande och död, kräver en handling av mod av samhället som helhet, sa Franciskus.

I stället för liberalare narkotikapolitik pekade påven ut en annan väg. Han sa att samhället måste bekämpa de underliggande problemen med narkotikamissbruk genom att främja större rättvisa, utbilda ungdomar i de värderingar som bygger upp livet i samhället, som åtföljer dem i svårigheter och ge dem hopp inför framtiden.

Etiketter:

Annonser