Två miljoner cannabisplantor förstörda

MOSKVA 18 ton vildväxande cannabisplantor på en areal av tre hektar, tillhörande en lantbruksskola i södra Ryssland, schaktades bort och förstördes i helgen.

I de södra- och centrala delarna av Ryssland beräknas cirka en miljon hektar vara odlad med antingen illegal marijuana eller vildväxande cannabis. Dessa illegala odlingar eller vildväxande cannabisbestånd har konkurrerat ut de bestånd av den odlade hampan som försåg den en gång blomstrande hampaindustrin med råvaror. Stora delar av befolkningen i dessa områden fick historiskt sin försörjning genom denna hampaindustri.

Fram till 1961 var Ryssland en av världens största producenter av industriell hampa, som en råvara för olja, mat, fibrer och del i byggnads- och industriellt material. Men när dåvarande Sovjetunionen samma år ratificerade FN:s narkotikakontrollkonvention så upphörde den lagliga odlingen av växten.

Men 2007 tilläts odling av den industriella hampan igen, och 2011 uppmanade chefen för den ryska federala narkotikakontrollbyrån FSKN, Viktor Ivanov, ryska vetenskapsmän att skapa en hampasort utan THC-halt som kan odlas i stället för den vildväxande cannabisen. Och nu pågår en kampanj i Ryssland för att utrota de vildväxande bestånden av cannabis och slå ut den illegala marijuanaodlingen för att i stället återställa hampaindustrin i landet.

– Att tillåta cannabisodling för industrins och lantbrukets behov kommer skapa många nya arbeten och reducera sociala spänningar i regionerna där illegal cannabisodling är rikligt förekommande, sade Viktor Ivanov, då till den ryska nyhetsbyrån RIA

• Sverige tilläts odling av hampa (“industrihampa“)med låg rushalt år 2003 efter ett utslag i EU-domstolen.

 

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Etiketter:

Annonser