Olika bilder av Nya Zeelands nya lag

WELLINGTON En del ser Nya Zeelands nya lagstiftning som ett steg mot en ny narkotikapolitik, men det är inget annat än ett svar på kemisternas trixande med blandningar för att runda klassificeringssystemet, menar parlamentsledamoten Mike Sabin i en kommentar till Drugnews.

Nya Zeelands nya lagstiftning om syntetiska droger hade mycket brett stöd i parlamentet. Alla utom en röstade för och den som avstod gjorde det med hänvisning till risk för att det skulle krävas djurtester.

Med en så bred uppslutning är det kanske inte förvånande att lagstiftningen har tolkats på olika sätt, också¨utanför Nya Zeeland. David Nutt vid Imperial College i London och tidigare ordförande för Storbritanninens Advisory Council on the Misuse of Drugs menar att den nya lagstiftningen är ett exempel på en evidensbaserad politik och han hoppas enligt New Scientist ) att detta kommer att leda till “stora förändringar i internationell lagstiftning“.

Alex Wodak, som bland annat är tidigare ordförande International Harm Reduction Association välkomnar lagstiftningen och säger med anledning av att cannabis även i fortsättningen kommer att vara förbjudet, även om syntetiskt cannabis kan bli godkänt att “man måste börja någonstans – och kan lika gärna börja med syntetiska droger“.

Mike Sabin, ledamot av Nya Zeelands parlament och styrelsemedlem i den drogrestriktiva organisationen Wfad, World federation aginst drugs, ser inte lagstiftingen som ett steg mot en liberalare narkotiklagstiftning och beskriver i en kommentar till Drugnews den situation som gett upphov till lagstiftningen.

Enligt Sabin är syftet med den nya lagstiftningen långtifrån att legitimera och reglera droganvändning. Det handlar istället om att förhinda drogtillverkarnas möjligheter att kringå en lag som aldrig kommer att kunna hålla jämna steg med tillverkarnas förmåga att ändra den kemiska sammansättningen och därmed göra att produkterna blir lagliga till dess de förbjuds.

De ämnen som berörs av den nya lagen är idag inte förbjudna, så det är enligt Sabin inte så att den nya lagstiftningen skapar en kontrollerad marknad. Det finns idag tusentals ämnen som är lagliga och kan brukas. Före den nya lasgtiftningen kunde de förbjudas först när de fastslagits att de är skadliga.

Sabin ser fortfarande förbud som det mest effektiva sättet att hantera drogproblem. “Varhelst förbud av en substans tas bort eller luckras upp ökar användningen precis som drogskadorna“, påpekar Mike Sabin.

Fotnot: Länk till kommittéförslaget finns här (html): Psychoactive Substances Bill . Noter att detta inte är det slutliga beslutet. Skillnader kan finnas.

Etiketter:

Annonser