Snussmak regleras i Sverige

BRYSSEL EU-parlamentets utskott för folkhälsa anser att Sverige ska få avgöra smaktillsatser i snus, men också att exportförbudet ska bestå.

Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet har behandlat förslaget till nytt tobaksdirektiv. Utskottet anser att Sverige även i fortsättningen ska få reglera vilka smakämnen som ska få tillsättas i snus. Snuset är fortsatt undantaget från reglerna om smaktillsatser vilket innebär att EU inte kan påverka vilket snus som ska få finnas i Sverige.

– Det ändringsförslag som jag och Åsa Westlund lagt om att alla ämnen skulle undantas röstades ned, säger Marita Ulvskog (S) till Expressen.

Marita Ulvskog är dock övertygad om att Sverige även ska få tillåta bland annat natriumkarbonat när förslaget väl är färdigförhandlat.

Utskottet anser inte heller att snus av svensk typ ska tillåtas i hela EU, något som varit den svenska regeringens linje.

Utskottets förslag innebär också att varningarna på cigarettpaketen ska uppta 75 procent av fram- och baksidan. Detta är en större del än det som ministerrådet kommit fram till sitt förslag till tobaksdirektiv.

Hela parlamentet beräknas behandla förslaget i september, Innan ett slutligt tobaksdirektiv kan antas kommer det att ske en förhandling mellan parlamentet och ministerrådet.

Tema: Snus

Ett förrädiskt alternativ till rökning?

Studier visar att snus kan vara ett sätt att sluta röka, men även att flera unga snusare börjar röka. Andelen rökare i Sverige minskar, men snusarna – nära en miljon personer – ökar. Snus innehåller cancerframkallande ämnen, påverkar hälsan negativt och ökar risk för hjärtinfarkt med dödlig utgång. Rön varnar för att snus försämrar mäns potens, försvårar kvinnors möjlighet att få barn och foster till snusare har lägre födelsevikt. EU tillåter inte försäljning av snus i unionen. Men Sverige fick ett undantag inför medlemskapet 1995.

Läs mer

Etiketter:

Annonser