Risk legitimera olaglig näthandel?

STOCKHOLM KO bör få stoppa pågående alkoholreklamkampajer som bryter mot lagen och tillsyn inrättas mot leverantörsled vid hemleverans. Statlig utrednings förslag om hur tillsyn av marknadsföring och e-handel av alkohol och tobak kan förbättras. Men kritiker tror inte att det räcker och att utredningen riskerar legitimera olaglig e-handel.

Betänkandet lämnades av särskilde tillsynsutredaren, hovrättslagman Göran Lundahl, till ansvarig minister Maria Larsson (KD) i tisdags.

Han beskrev på en presskonferens i Rosenbad hur satsningar på alkoholreklamen exploderat från några få miljoner kronor per år till troligen över en miljard kronor i år. I flera kanaler – exempelvis på sociala medier – riktas marknadsföring direkt till ungdomar. Alkoholföretag kan starta en hemsida och få gilla-kommentarer om sprit; sponsra en konsert och sätta upp twitter eller facebook-sida och snabbt nå många unga.

Sju av tio personer under 25 år har nåtts av alkoholannonser på nätet och en av fyra fått erbjudande om att köpa, enligt utredningens egen studie.
– Det är ofta oklart om vem som är avsändare, om de är svenska eller utländska. Den tekniska utvecklingen av digitala medier gör det svårt att bedriva tillsyn med dagens regler, anmälningar hänger inte med. Med våra förslag är man bättre rustad att hantera situationen, sade Göran Lundahl.

Utredningen anser att tillsynen måste bli mer proaktiv. Samarbetet mellan Konsumentverket (Konsumentombudsmannen) och Folkhälsoinstitutet bör stärkas och formaliseras. Och att KO får möjlighet att snabbare ingripa direkt och stoppa pågående kampanjer, detta genom viteshot. Företag som riktar sig mot unga kan dömas betala “marknadsstörningsavgift“.

Antalet KO-anmälningar har inte hängt med (fjol 67 stycken om alkohol), trots att reklamen ökat så kraftigt. Och det tar lång tid att utreda dem för de få handläggarna på myndigheten. Samtidigt menar Lundahl att branschens egna återhållsamma regler “i stor utsträckning följs“.

Vad gäller näthandel av tobak och särskilt alkohol, så liknar många den som rena rama Vilda västern.
Utredaren medger att kunskap om dess omfattning är skral – cirka 1,2 procent uppger att de köpt alkohol av utländskt företag i Sorads senaste undersökning, fem procent att de köpt alkohol via nätet, enligt tillsynsutredningens studie.

Tullens beslag har ökat, nätvinklubbar poppar upp och antalet kanaler som vill förmedla alkohol blir fler (nu senast matkedjan City Gross), ett 80-tal företag har registrerat sig för distanshandel hos Skatteverket. Hur många ytterligare som säljer utan att meddela kunderna att de är skyldiga att betala svensk alkoholskatt vet ingen.

Trots att Systembolaget har monopol i landet och “Rosengrensdomen“ bara ger tillåtelse för privatpersoner att distanshandla och få det hemkört från annat EU-land.

Göran Lundahl sade att det finns ett “legalt gränsdragningsproblem“ om e-handeln och att reglerna nog borde ses över.
– Om utvecklingen fortsätter så här kan de finnas behov att se närmare på vad man får och får göra. Men vi har inte fått det uppdraget. Vi vill försöka få till stånd tillsyn över den lagliga e-handeln, den illegala och den som sker utomlands är det rättsvårdande myndigheters uppgift att pröva, sade han.

Utredningen föreslår främst insatser i leverantörsledet:
• Företag som yrkesmässig levererar alkohol hem till privatpersoner i Sverige ska ha anmälningsplikt och egenkontroll.
• De måste kontrollera att mottagaren har rätt ålder (fyllt 20 år).
• Tillsynen ska bedrivas av kommunerna som ska kunna ge administrativa sanktioner.
• Folkhälsoinstitutet föra statistik över yrkesmässiga leveranser för att försöka få en bild av omfattningen av all näthandel med alkohol.

Utredaren får lovord av Sveriges Bryggerier om att branschens egenkontroll i huvudsak fungerar och det inte behövs nya lagar om marknadsföring på nätet och att KO föreslås bli mer proaktivt.

Utredningen får även kritik, främst om näthandeln.
En expert i utredningen, Systembolagets chefsjurist Malin Sandqvist, menar i ett särskilt yttrande att det råder stor osäkerhet kring näthandelns laglighet så borde utredningen avstått från att lämna tillsynsförslag om den. Särskilt då “förslaget innebär att tillsyn kan komma att bedrivas över verksamhet som, vid en senare prövning, i grunden kan visa sig vara olaglig. Detta innebär alltså en risk att olaglig alkoholhantering indirekt ges obefogad legitimitet“, skriver hon.

Nykterhetsrörelsen IOGT-NTO polisanmälde för ett par år sedan ett tiotal nätföretag som sålde alkohol, men förundersökningen har inte än nått vidare. Systembolaget polisanmälde i tisdags City Gross och dess danska partner. “Motståndet mot näthandel av alkohol ökar – regeringen måste agera“, skriver IOGT-NTO nu i en kommentar om betänkandet och kräver att näthandeln stoppas.

Alkoholprofessorn Sven Andreasson, tillika ordförande i Alkoholpolitiskt forum, menar att – med adress till regeringen – att “nu måste Sverige rensa upp i detta kommersiella träsk. Det privata vinstintresset ska hållas kort inom alkoholområdet“ och näthandel bara omfatta privatpersoners personliga köp av alkohol från utlandet.

Barn- och äldreminister Maria Larsson tycker att flera av utredningens förslag är intressanta, exempelvis att omedelbart kunna ingripa mot aktör som bryter mot reglerna och utdöma marknadsstörningsavgifter.

– Vi har haft en mycket kraftig marknadsföring av alkohol och alltför lite tillsyn. Och vi har inte haft någon bra tillsyn på e-handeln som är ett ganska nytt fenomen fortfarande. Det är därför vi tillsatte utredningen, vi behöver en mer proaktiv tillsyn, det har en stor betydelse för att upprätthålla en restriktiv alkoholpolitik.

• Hotas Systembolagets monopol av näthandeln?
– Nej, Systembolagets monopol är inte hotat idag. Tvärtom är det fler som handlar där, kunderna är nöjda, privatinförseln har minskat. E-handel med alkohol är liten idag, men det kan snabbt förändras, det har vi sett på andra området, därför har vi stor vaksamhet och följer det väldigt noggrant, sade hon till Drugnews.

Skulle det bli ett annat läge och lagen inte anses tillräcklig för att upprätthålla monopolet, så finns det nog “en stark politisk konsensus om att vidta åtgärder för att värna det“, enligt ministern.

Tillsynsutredningens förslag ska nu ut på remiss.

• Fotnot: Ladda ner betänkandet “En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak“ (SOU 2013:50, pdf-fil, 314 sidor).

Etiketter:

Annonser