Visst kan ungdomsfylleriet hejdas

Håkan Fransson, drogförebyggare i Öckerö kommun, får Blå Bandets Oskar Eklund-pris för framgångsrik opinionsbildning om att ungdomar inte ska dricka alkohol. Ungas drickande har mer än halverats i hans hemkommun.

Diplom och hyllningar utdelades i fredags i Folkrörelser mot drogers mötesplats Soberia i Almedalen.
”Med hängiven målmedvetenhet har Håkan Fransson, drogsamordnare i Öckerö kommun, lyckats halvera alkoholkonsumtionen bland ungdomar“, konstateras bland annat i motiveringen.

Ett resultat av en omfattande opinionsbildning hos föräldrar, skolpersonal och bland politiker för att bli överens om att inte förse minderåriga med alkohol.

Håkan Fransson har inte nöjt sig med detta. Han fortsätter att övertyga fler och gör det i så många sammanhang som han får möjlighet till.

I både traditionella och sociala medier (med hashtaggen #utrotaungdomsfylleriet) för att sprida budskapet som även passar väldigt väl med Blå Bandets kampanj ”Ingen alkohol före 18”.

– Det här var det finaste jag någonsin fått, sade en rörd Håkan Fransson som fick priset av Blå Bandets organisationssekreterare Per-Olof Svensson.

Vad är det då som Fransson tillsammans med föräldrar och andra uppnått?
Öckerö, som ligger i skärgården utanför Göteborg, var den kommun där ungdomar 1999 söp allra mest i landet. Idag dricker de allra minst, enligt CAN:s enkäter.

Tidigare drack 65 procent av alla ungdomar under 18 år alkohol, i år är den siffran nere i 30 procent. 2003 berusade sig 42 procent av de unga när de drack, i år är den siffran nere i 16 procent.

Kommunen har även lyckats skjuta upp alkoholdebuten 2,5 år, från sjuan på grundskolan till första årskursen på gymnasiet. En studie visar att för varje år som den debuten fördröjs så minskar risken med cirka 14 procent att de unga ska bli alkoholberoende senare i livet.

Håkan Fransson får ibland höra att det måste vara lättare att minska ungdomsfylleriet i en liten kommun som Öckerö, med 12 000 invånare, än i en storstad.

– Alla föräldrar älskar väl sina barn lika mycket oavsett om de bor på Öckerö, i Linköping, i Stockholm eller i Borås för den delen. Om alla vuxna är överens om att unga inte ska dricka alkohol, då ska man också se till att inget barn under 18 får dricka alkohol.
– Då är ju i princip ungdomsfylleriet utrotat, tillade han.

Men det behöver även skapas ett krismedvetande.
Fransson ger ett exempel:
Om en 15-åring tar sina föräldrars bil och kör omkring med den, då handlar det om en kris. Vuxenvärlden och barnen är överens om att detta är oacceptabelt. Men vi måste bli överens om att det är lika oacceptabelt att unga inte ska dricka alkohol innan de fyllt 18 år, det är först när vi har nått dit som vi kan utrota ungdomsfylleriet, menar han.

– Barnens egen vilja att dricka alkohol måste vara underordnad, det är jag som förälder som bestämmer, sade Håkan Fransson.

Öckerö har numer blivit en förebild för andra, sju kommuner har hittills infört modellen.

• Drugnews: hur kan kommuner göra rent praktiskt för att lyckas?
– Det tar tid och man måste arbeta aktivt och fokuserat. Kommunerna måste gå in helhjärtat och bland annat inrätta tjänster med drogförebyggare och stödja organisationer med åtgärder för att få bort ungdomsfylleriet, svarade Håkan Fransson.

• Fotnot: Läs mer om Öckerö kommuns drogförebyggande arbete “Alla överens“.

Etiketter:

Annonser