Förslag om provköp på gång

VISBY Regeringen lägger inom kort ett förslag att åter tillåta kommuner anordna provköp av alkohol och tobak för att kontrollera åldersgränser. “Det är verksamt och bör återinföras“, säger ansvarig minister Maria Larsson till Drugnews.

Hon berättade i Almedalen att en lagrådsremiss nu förbereds och kommer “i sommar“ om att kommunerna ska få använda provköp för att kontrollera hur ålderskontrollen sköts.
– Men det handlar inte om att skicka ut minderåriga, det finns ju de som ser unga ut ändå, säger hon till Drugnews.

Metoden att låta personer med ungt utseende testköpa folköl och tobak i butiker användes fram till 2009 då ett JO-beslut om tveksamhet till “dold myndighetsutövning“ togs som i praktiken upphävde användningen.

En snabbutredning tillsattes som ifjol föreslog att tillsynsmyndigheter ska få göra provköp för att se hur ålderskontroll sköts vid försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel.

Polisen var i sitt remissvar kritisk till att skicka ut unga testkunder och att agera på “ett dolt sätt“. Medan Folkhälsoinstitutet välkomnar förslaget.

Linda Engström, avgående ordförande i Ungdomens nykterhetsförbund, är positiv till att regeringen är på gång med att återinföra möjligheter för provköp. UNF har återkommande skickat ut medlemmar under 18 år och visat att åldersgränser ofta inte sköts i livsmedelsbutiker, på krogar och vid näthandel av alkohol.

– Det kan inte vara ungdomsförbunds uppgift att sköta tillsynen egentligen. Men det är viktigt att se till att resurser och personal tillsätts för att sköta tillsynen i kommunerna. Och att de som inte sköter sig sätts dit och får påföljder, säger hon till Drugnews.

Etiketter:

Annonser