Ingen substitutionsbehandling hos IOGT-NTO

BORÅS Ingen substitutionsbehandling på de egna behandlingshemmen. Det har IOGT-NTO:s kongress beslutat. “Vi kommer att ge en fristad för dem som önskar en helt drogfri behandling“, säger Carl-Åke Andersson i förbundsstyrelsen.

IOGT-NTO:s kongress beslutade i torsdags med överväldigande majoritet att organisationens behandlingshem ska erbjuda en behandlingsmiljö fri från exempelvis metadon och buprenorfin mot opiatmissbruk.

Beslutet är resultatet av ett större utredningsarbete inom IOGT-NTO. Med beslutet går IOGT-NTO i en annan riktning än stora delar av den övriga missbruksvården.

– Vi kommer att ge en fristad för dem som önskar en helt drogfri behandling, säger Carl-Åke Andersson, ledamot av IOGT-NTO:s förbundsstyrelse till Drugnews.

Carl-Åke Andersson menar att beslutet i första hand kommer få effekt för behandlingshemmet Dagöholm som IOGT-NTO driver. Av de personer som behandlas på Dagöholm är det ungefär 16 procent som har substitutionsbehandling.

Även om personer som fått substitutionsbehandling förekommit under en längre tid på Dagöholm, har frågan blivit mer aktuell för IOGT-NTO att ta principiell ställning till när det blivit tydligare att de medel som används i substitutionsbehandling också missbrukas utanför programmen.

IOGT-NTO kommer nu att profilera sina behandlingshem med att de erbjuder en helt drogfri behandling. Det kommer också att ställa ytterligare krav på IOGT-NTO.

– Vi kommer att få tagga upp kamratstödsarbetet och det sociala arbetet, säger Carl-Åke Andersson.

Han betonar att beslutet inte är något ställningstagande emot att andra bedriver läkemedelsassisterad missbruksvård eller mot personer som själva får substitutionsbehandling.

Sedan flera år är det klart att det i IOGT-NTO:s verksamhet och som villkor för medlemskap accepteras medicinskt bruk av narkotikaklassade läkemedel i substitutionsbehandling. Det nya beslutat påverkar inte detta.

– Man är välkommen i rörelsen också i fortsättningen, även om man går på substitutionsbehandling, säger Carl-Åke Andersson.

Etiketter:

Annonser