Alkohol bidrar till risk-sex

ÖSTERSUND Alkoholkonsumtion bidrar till sexuell ohälsa. Drygt var femte elev på gymnasiet har oskyddat sex när de druckit och var tionde ofrivillig sex.

Risken för sexuell ohälsa ökar med konsumtionsnivå. Att tala med sin tonåring om alkohol och sex kan minska risken för problem, understryker Folkhälsoinstitutet inför sommarens fester och festivaler.

– Statistiskt sett verkar ungdomar ta mer sexuella risker. Risktagandet sker också ofta under alkoholpåverkan. Den som dricker har lättare att passera de spärrar som normalt finns, oavsett om det handlar om kramar, sex eller våld, säger Marlene Makenzius, kvalificerad utredare på FHI, i en kommentar.

De flesta ungdomar är nyktra när de har sin sexdebut, men oskyddade samlag är vanligare bland de som dricker före. I CAN:s senaste skolenkät uppgav 22 procent av eleverna på gymnasiets årskurs två att de haft oskyddad sex när de druckit alkohol. 13 procent hade haft oönskad sex när de var alkoholpåverkade.

Enligt andra studier har unga som ofta dricker sig fulla vanligtvis fler sexpartners och struntar oftare i att använda kondom. Något som ökar risk för både oönskade graviditeter och att smittrisken för infektioner som exempelvis klamydia.

Samtidigt ska noteras att såväl elever i nian som på gymnasiet har minskat sin alkoholkonsumtion senare år och fler dricker aldrig.

Etiketter:

Annonser