Entreprenör leder Blå Bandet

KARLSKOGA Till ny ordförande för Sveriges Blåbandsförbund valdes i midsommarhelgen Lasse Reuterberg. Han är entreprenör med stort socialt engagemang som vill modernisera nykterhetsrörelsen och fokusera mer på barn och unga. Och Gud blir kvar i förbundets stadgar

Lasse Reuterberg, 61 år, valdes på Blå bandets rikskonferens i söndags på folkhögskolan i Karlskoga efter Per-Arne Rytter. Blåbandsrörelsen som står på kristen grund är över 130 år, på femtiotalet hade den uppåt 100 000 medlemmar i Sverige, idag runt 10 000.

– Det är tufft att driva folkrörelse idag. Alltför mycket energi läggs på medlemsstatistik och statsbidrag, för lite på själva verksamheten, säger den nye förbundsordföranden till Drugnews.
– Jag vill bidra till att vi ska bli ett förbund som med starka värderingar och med en lång tradition som grund, blir en modern nykterhetsorganisation som fyller en viktig funktion i dagens samhälle.

Den Reuterberg tillhör dem som, liksom ungdomsförbundet och centralstyrelsen, velat ändra stadgarna och ta bort formuleringen att medlemmarna ska avhålla sig alkohol “med Guds hjälp“ i rörelsen då det anses kunna skrämma bort en del.
– Ordalydelsen kan vara ett hinder för en del. Jag har mött de som inte vill skriva på ett nykterhetslöfte där Gud ingår, då blir formuleringen ett hinder. Vi vill ju inte exkludera utan inkludera människor, säger Lasse Reuterberg.
Ett ändringsförslag har livligt diskuterats, men återremitterades på konferensen. Nu dröjer det minst två år till nästa årsmöte.

Den nya frispråkige ordföranden kan även tänka sig i framtiden fundera över om helnykterhet ska fortsätta vara ett medlemskrav.
– Men mer utifrån att det ju är en samvetsfråga och inget kontrakt som egentligen kontrolleras att det efterlevs, säger han.

Reuterberg är född i Göteborg, men flyttade till Stockholm för ett par decennier sedan. Han träffade och gifte sig med Ingalill som är aktiv i Blå Bandet sedan länge, blev själv nykterist. Han började utveckla lokalföreningen i Södertörn från att vara mer eller mindre avsomnad till att bli en av landets största.

Föreningen har dragit igång verksamheter som Barnens hus, Tjejhuset och projektet Blåeld för långtidsarbetslösa som drivs tillsammans med Arbetsförmedlingen. Entreprenören blev distriktsordförande i Stockholm 2010 där man driver såväl konferenser i Princess Hall i Diplomatstaden som projekt som Vuxenkontraktet, ANT-bussen och kampanjen “Ingen alkohol före 18“ tillsammans med länets Blåbandsungdom.

Till hösten är han beredd göra många resor med ungdomskampanjen runt landet.
– Att få med många vuxna i överenskommelse att inte köpa ut och bjuda ungdomar på alkohol är viktigt. Att försöka utrota ungdomsfylleriet förebygger problem – även med andra droger – och kan även ickenykterister ställa upp på. Målet är 200 000 namn på tre år, idag har 12 000 anslutit sig via nätet, berättar Lasse Reuterberg.

Han arbetar idag heltid för Blå bandet, men brinner även för skolfrågor som fritidspolitiker (KD) i grundskolenämnden i Huddinge, och arbetsmarknad. Han ser i sitt sociala engagemang hur arbetslöshet ökar risken för psykisk ohälsa och missbruk.
– Där måste politiken göra mer, jag är inte nöjd med hur arbetsmarknadsfrågan sköts, säger Lasse Reuterberg.
I Almedalen medverkar han på seminariet om “Hur mår fas3?“.

Etiketter:

Annonser