“Medicinsk marijuana ej för unga“

ROCHESTER Röka cannabis i medicinskt syfte avråds för tonåringar med kronisk smärta, även om orsaken till värken är svår att fastställa och andra medel inte fungerar, enligt en studie av forskare vid Mayo Clinic i USA.

Den nya studien publiceras i juli-upplagan av medicinska tidskriften Mayo Clinic Proceedings. Det finns inte många studier om risker med marijuanarökning som behandling av smärta hos vuxna och ännu färre bland tonåringar.

Närmare tjugo delstater i USA tillåter omdebatterad marijuanarökning i medicinskt syfte. Drogen kan lindra viss neurologisk värk, smärta vid behandling av flera sjukdomar och förbättra måendet. Men frågan är om rökning av drogen är att rekommendera, särskilt för unga vars hjärnor ännu utvecklas.

Forskarna vid aktade Mayo-kliniken i Minnesota har nu, vid sidan av egen forskning, också granskat andra studier, bland annat en studie med magnetröntgen över hjärnans aktiviteter under påverkan av cannabis, utförd vid Oxfords universitet.
Den studien, som tidigare har rapporterats om i tidskriften Pain, kom man fram till att drogen inte tar bort smärta, utan snarare gör smärtan mera uthärdlig.

Tidigare forskning om de negativa effekterna av kortvarig användande av marijuana inkluderar trötthet, utmattning, slöhet och håglöshet, dessutom koncentrationssvårigheter och försämrad reaktionstid.

Dessa kognitiva försämringar kopplade till användandet av marijuana, särskilt för tonåringar, innebär att läkare bör vara extremt försiktiga vid övervägande att ordinera medicinsk marijuana till ungdomar.

– Konsekvenserna av att använda medicinsk marijuana för tonåringar kan bli mycket svår, särskilt om de upplever att de kan bli av med sin smärta när effekten i själva verket bara gör smärta mer uthärdlig. Allt detta på bekostnad av biverkningar under resten av deras liv, säger forskaren J Michael Bostwick vid Mayo kliniken i en kommentar till Medical News Today.

Några inskrivna ungdomar vid Mayo-klinikens avdelning för kronisk smärta rapporterade om sitt användande av marijuana, men de menade att värken blivit värre samtidigt som deras sociala kompetens märkbart hade försämrats.

Marijuana förknippas också med en rad andra bieffekter som överdriven oro, motivationsstörningar, koncentrationsproblem, upplevelse av frånvaro och avskildhet och försämrade reflexer. Dessutom bekräftar en mängd forskning att tonåringar som använder marijuana löper större risk att drabbas av psykoser och paranoia. Att röka marijuana mer än en gång per vecka kopplas också till permanenta kognitiva skador.

Enligt J Michael Bostwick riskerar cirka tio procent av de som använder “medicinsk marijuana“ att hamna i missbruk av drogen. Han menar också att drogen försämrar kroppens funktioner, inte förbättrar dem och det är det sista dessa smärtpatienter behöver.
– Om du är en smärtpatient, och du använder marijuana eller också kombinerar med andra droger, är en av biverkningarna att du missar hela poängen som är restaurering av kroppsfunktionerna, inte vidare funktionell nedgång.

Han menar att ytterligare forskning behövs om vilken effekt marijuana har på de övriga kognitiva och kroppsfunktionerna. Samtidigt måste de unga utbildas om marijuanans farlighet och få information om vilka andra behandlingar som finns tillgängliga – till exempel sjukgymnastik och akupunktur.

– Om du tror att ditt liv inte kommer att vara bra tills smärtan är borta, då kommer du förmodligen att vara fast under en mycket lång tid. På smärtkliniken ser vi hela tiden olika typer av kronisk smärta som dyker upp och som tenderar att aldrig helt försvinna. Smärta måste hanteras och människor måste lära sig att gå vidare med sina liv trots smärtan, enligt Bostwick.

I en australiensk studie, som publicerades 2010 och uppdaterades med nya rön i juni i år, konstaterades att ett långvarigt missbruk av marijuana hos ungdomar är kopplat till högre risker utveckla psykoser. Särskilt hos de som började använda drog i tidiga år.

• Fotnot: Mayo Clinic är en stor icke-vinstdrivande medicinsk organisation med medicinsk praktik och forskning i Rochester, Minnesota. Man sysselsätter över 3 800 läkare och forskare och har 50 000 sjukvårdspersonal knuten till sig och är specialiserad på behandling av svåra fall. Cirka en halv miljard dollar investeras årligen i forskning, enligt Wikipedia.

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Etiketter:

Annonser