Få fälls som serverar fulla gäster

STOCKHOLM Trots att det är förbjudet att servera berusade gäster, så är det sällan som krogar fälls. Och trots att antalet alkoholtillstånd ökar så gör kommuner färre tillsynsbesök, enligt en rapport från Folkhälsoinstitutet.

Enligt sammanställningen för 2011 fanns det totalt 12 850 serveringar med stadigvarande alkoholtillstånd och dessutom gavs 7 400 tillfälliga tillstånd.

När alkoholagen det året ändrades och lättade på kökskrav och andra regler för krogar, så varnade kritiker för att antalet ställen som får servera vin, öl och sprit skulle öka och även fylleri. 2012 uppges antalet beviljade permanenta alkoholtillstånd fortsatt öka till minst 13 200 i landet.

Enligt alkohollagen så är det förbjudet att sälja och servera någon som är “märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel“. Förutom att krögaren riskerar tillståndet, så kan det även bli frågan om böter eller fängelse för personal.

Men det är mest i teorin. Bara 11 av 79 återkallade tillstånd år 2011 berodde på fylleri och stök, visar FHI-rapporten. Och en genomgång som TT gjort av ett femtiotal slumputvalda domar om olovlig dryckeshantering senare år så hittades bara tre som gällde servering av överförfriskad gäst. Bara en dom var fällande.

Såväl vana krogbesökare som “berusningsstudier“ där skådespelare runt landet agerar berusade kan konstatera att det inte är svårt att bli serverad ordentligt påverkad.

Men på frågan om nya alkohollagen är tandlös så svarar FHI, som följer upp hur krogar och kommuner följer lagen:
– Nej, det är inte vår uppfattning. Direkttillsynen utövas ju av kommunen och polisen men hag har inte några rapporter om att det skulle vara stora brister, säger Matz Larsson, chef för avdelningen för tillsyn, till TT.

Men samtidigt konstaterar FHI-rapporten att flera kommuner nedprioriterar tillsyn av butiker som säljer folköl och “att kommunernas tillsynsbesök för att kontrollera serveringstillstånd för alkoholdrycker har minskat samtidigt som antalet tillsynsobjekt har fortsatt öka“. Färre kontroller gjordes kvällstid under 2011, då ordningsproblem och onykterhet är större, och få administrativa påföljder utfärdades.

Det året gjordes endast sju erinran mot krogar för ordningsproblem och överservering och ifjol ett 80-tal i Stockholm där antalet alkoholstillstånd ökat från 1700 till 1900 på tre år. De flesta andra anmärkningar, utgör cirka 85 procent, gäller ekonomiska oklarheter

Anders Häregård, chef för tillsynsenheten i Stockholm stad, menar att en orsak till att färre återkallelser gjordes 2011 berodde nog på osäkerhet hos kommunerna om hur nya lagen skulle bedömas.
– Vi kan konstatera att det är väldigt lång bromsträcka för ingripande mot serveringsproblem. En gång är ingen gång, enligt lagstiftaren, och domarna är måna om att trappan med erinran och varningar följs före återkallelse, säger Häregård till Drugnews.

Han säger att dialog och återbesök för att uppnå förbättring är först valet. Men att om inte varningar fungerar, och fylleri och oordning fortsätter, så dras tillståndet in. En restaurang på Södermalm blev av med tillstånden i oktober, men har överklagat till kammarrätten.

Däremot gör alkoholkontrollanterna i Stockholm lika många tillsynsbesök som tidigare (cirka 3 000 per år), även på nätter då problem märks tydligast, enligt Anders Häregård.
– Vi är även på väg att öka antalet årliga tillsynsbesök i takt med att fler krogar får alkoholtillstånd, säger han.

I maj gjordes en stor förvarnad krogtillsyn i centrala Stockholm. Av 221 besökta ställen fick åtta anmärkningar för oordning och berusade gäster. De kommer att få nya besök för att kontrollera om problem rättas till, annars kan det bli återkallelse av tillstånd i slutänden.

• Fotnot: FHI:s Länsrapport 2011 (pdf-fil, 114 sidor) om länsstyrelserna och kommunernas förebyggande ANDT-arbete och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen.

Etiketter:

Annonser