Skärpt kontroll av skattefria lager

STOCKHOLM Regeringen föreslår i en lagrådsremiss för att motverka skattefusk skärpt kontroll av hantering av alkohol, tobak och energivaror som idag kan flyttas mellan olika skattefria lager.

Företag kan under vissa förutsättningar idag inom EU flytta dessa varor obeskattade (s.k. uppskovsförfarande) mellan hundratals särskilda lager. De blir punktskattepliktiga först när de kommer ut i handeln.

Det har framkommit att ligor utnyttjar systemet och för in alkohol och tobak via lagren, säljs, men struntar i att betala hundratals miljoner kronor i skatt. Nu föreslås att kontrollen skärps, bland annat genom att transporter mellan lagren ska anmälas i förväg via datasystemet EMCS, även mellan lager i Sverige.

Dessutom föreslås att Skatteverket kan göra punktskattebesök, även oanmälda i förväg, till skattelagren. Exempelvis att inventera lager och kontrollera bokföringen.
– Syftet är givetvis att försvåra fusk och minska det skattebortfall som idag är svårberäknat, men handlar om stora belopp, säger Ann-Christin Ålander, kansliråd på finansdepartementet, till Drugnews.

Tullverket fick vid årsskiftet utökad möjlighet att kontrollera bussgods och åkericentraler i jakten på obetald internetbeställd sprit och tobak. Men de skattefria lagren är det Skatteverket som sköter tillsynen av.

I lagrådsremissen föreslås även att skatt inte ska behöva betalas för alkohol och tobak som omhändertas av tullen framöver och inte lämnas tillbaka, (däremot kan personen riskera påföljd för smuggelbrott). Samtidigt försvinner möjligheten att återutföra varor från landet.

De nya reglerna föreslås börja gälla från 2014. Enligt en beräkning i remissen, så skulle staten kunna få in minst 140 miljoner kronor extra nästa år genom åtgärderna.

• Fotnot: Lagrådsremissen “Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter“ (pdf-fil, 205 sidor).

Etiketter:

Annonser