Ask vill skärpa straff för knarkbrott


STOCKHOLM Justitieminister Beatrice Ask vill skärpa straffen för narkotikabrott som kraftigt sänkts efter praxis ändrats av Högsta domstolen. Hon tycker att sänkta straff ger fel signaler och tillsätter nu en utredning.

– Vi har fått en omprövning i domstolarna som skickar signalen att vi har blivit mindre restriktiva i synen på narkotikabrott. Det är inte vad regering och riksdag har tänkt sig, säger justitieminister Ask (M) till Dagens Nyheter.

I en dom i HD för två år sedan (där straffen sänktes från 14 till 4 år för två unga män i ett smuggelmål med en nätdrog), så har bedömningar ändrats i domstolarna.

Tidigare var mer mängd och narkotikasort styrande för straffets längd och straffen slog ofta snabbt i taket. Numer vägs även in om gärningen varit för eget missbruk eller organiserad handel och om det sålts till ungdomar. De två senare är mer försvårande.

Praxisändringen har lett till att flera narkotikadomar sänkts kraftigt, men också till att gränsen för grovt narkotikabrott nära fördubblats, vilket gör det svårare för polisen att få använda tvångsmedel (ex telefonavlyssning). Men polisen måste även lägga mer energi och tid på att utreda fallen – om vem som haft mer framträdande roll och vilka som mer utnyttjats som fattiga kurirer eller del i eget missbruk.

Kritik har kommit från bland andra narkotikapoliser på praxisändringen, medan den ändrade synen fått visst stöd av flera åklagare för att mer se till helheten. Inom kriminalvården har prognoserna över beläggning ändrats då det märkts att numer färre döms till längre fängelsestraff.

På torsdag tillsätter regeringen en utredning som ska se över praxis och straffen i narkotikamål.
– Vi behöver tydliggöra hur samhället ser på den här typen av kriminalitet, säger Beatrice Ask till DN.

Regeringen vill bland annat att utredaren Petra Lundh överväger möjligheten att ändra straffskalan och införa nya rubriceringar som “synnerligen grovt narkotikabrott/ grov narkotikasmuggling“.
Utredningen ska vara klar senast 27 juni 2014.

Etiketter:

Annonser