Drogforskarspris till Claudia Fahlke

Claudia Fahlke, professor i psykologi vid Göteborgs universitet, tilldelas CAN:s drogforskningspris för framstående insatser inom experimentell och klinisk psykologisk forskning.

Claudia Fahlke, född 1964, är legitimerad psykolog och särskilt inriktad på missbrukspsykologi. Hon disputerad 1994 med en avhandling om alkohol och stresshormoner, blev docent 1998 och är sedan 2006 professor på psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet. Men arbetar även vid beroendekliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Priset utdelades i torsdags i samband med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings årsmöte.
I motiveringen nämns bland annat Claudia Fahlkes mångsidiga forskning med såväl djurexperiment och människor.
“Hennes forskning är tvärvetenskaplig och genomförs i samarbete med kollegor från socialt arbete, psykiatri, farmakologi och genetik. Bland mycket annat har hon bidragit till att öka förståelsen av psykologiska och neurobiologiska faktorer hos socialt stabila personer med alkoholberoende.“

Hon har också funnit att alkoholmissbrukare med genetiskt nedsatt dopaminfunktion utvecklar svårare beroende med högre risk för återfall och för tidig död efter behandling. Och i andra studier sett vilken negativ effekt barndomstrauma verkar ha på hjärnans serotoninfunktion för alkoholberoende män och hur samma serotoninsystem (som reglerar känslor och impulskontroll) påverkas snabbare och mer negativt för kvinnor som dricker mycket.

Fahlke har samtidigt varit drivande för att etablera missbrukspsykologi som akademiskt ämnesområdet. Ett förtroendeuppdrag är även att vara sammankallande för Forskningsrådet för missbruks- och beroendefrågor, ett tvärvetenskapligt forskarnätverk i Västa Götaland, och medverkat i att starta ett nytt centrum för forskning och utbildning i missbruksfrågor.

CAN delar varje år ut priset till en forskare som i Sverige bidragit med ny värdefull kunskap inom drogområdet. Förutom äran så får pristagaren även 25 000 kronor.

Etiketter:

Annonser