CUF vill legalisera cannabis

HELSINGBORG Legalisera och beskatta cannabis på samma sätt som alkohol. Den motionen antogs i fredags på Centerns Ungdomsförbunds pågående stämma i Helsingborg. ”Dagens förbud är farligare än själva drogen”, säger förbundsordförande Hanna Wagenius till Drugnews.

Efter mycket diskussioner – där bland annat en oenig förbundsstyrelse avvisat förslaget – så bestämde sig alltså centerungdomarna för att framöver arbeta för att jämställa drogen cannabis med alkohol och sälja drogen på Systembolaget eller liknande ställe. Stämman antog motionen med rösterna 69 – 49 och fem avstod.

På twitter fick röstbeslutet olika reaktioner:
“Så otroligt bra av #cuf13 att ställa sig bakom den lilla människan och vilja legalisera cannabis trots att det är kontroversiellt“, skriver Centerolivia.
Andra beklagar: “En väldigt sorglig dag där mitt älskade förbund röstade för legalisering av cannabis. Jag kan ej kalla mig en stolt cuf:are just nu. #cuf13“, skriver MissDianaVan.

@Mark_Levengood: “Centerns Ungdomsförbund Cuf vill legalisera marjuana. De borde döpa om sig till Puf.“

Motion 21 förs nu in i ungdomsförbundets sakpolitiska program med lydelsen: “CUF anser att cannabis bör regleras och beskattas på samma sätt som alkohol. Straffvärdet för drograttfylleri samt langning av droger ska vara fortsatt högt.“

Förbundsordförande Hanna Wagenius är nöjd med beslutet, hon hade själv reserverat sig mot styrelsens nej till motionen.
– Cannabis är mindre skadligt än alkohol och bör kunna säljas under reglerade och kontrollerade former, exempelvis på Systemet eller liknande som kan sköta ålderskontroll, säger hon till Drugnews.

Hon anser att dagens förbud är farligare än själva drogen. Det skapar en kriminell marknad och langaren säljer ofta andra tyngre och skadligare droger, som kunden kan komma i kontakt med.
– Och i grunden vill vi att de som fastnar i beroende ska få vård och inte riskera fängelse.

• Finns det även ett frihetsargument för individen att få röka på, så länge det inte skadar någon annan, bakom ditt stöd för legalisering?
– Ja, det finns en sådan poäng också, svarar hon.

Från moderpartiet har ännu ingen reaktion nått Hanna Wagenius, men hon räknar med att beslutet inte är populärt där. Cuf ska nu framöver arbeta med opinionsbildning både bland allmänhet och inom Centerrörelsen för att tillåta cannabis i Sverige.

Bland riksdagspartiernas ungdomsförbund blir Cuf andra förbundet efter Liberala ungdomsförbundet som vill legalisera cannabis.

• Fotnot: Länk till Cuf-motionen som fick stöd på stämman (pdf-fil).

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Etiketter:

Annonser