Muf-politiker skickas på drogkurs

HALMSTAD En styrelsemedlem i Moderata Ungdomsförbundet i Halland som vill legalisera cannabis skickas av moderpartiet på kurs till före detta missbrukare i Kris.

Miki Subotic, Muf Halland, föreslog i en motion på Hallandsmoderaternas förbundsstämma i april att cannabis ska tillåtas. Bland annat “avkriminalisering och kontrollerad distribution av cannabis“.

Motionen – som är helt emot partiets linje – röstades ner. Nu uppmanas han tillsammans med några andra muf-medlemmar av partiets gruppledare i Halland, Mikaela Waltersson, att besöka Kriminellas revansch i samhället.

Idag ska ungdomarna träffa Kris på moderpartiets uppmaning för att se om de kan lära sig något.
– De personer som tycker detta får tala med personer som har levt i det, så får man se om de kan ändra sig. Man kan alltid försöka, säger Waltersson till TV4 Halland.

Miki Subotic står ännu fast vid sin åsikt, vill inte att “folk ska dra sig för att söka vård för att de blir stämplade som kriminella“. Men kommer att gå till träffen.
– Jag ser det här som en möjlighet, inte som ett tvång eller att bli tagen i örat, säger han till TV4.

• Bland riksdagsparternas ungdomsförbund driver Liberala ungdomsförbundet en betydligt mer tillåtande linje vad gäller cannabis. På en stundande stämma i Centerns ungdomsförbund finns också flera motioner om att legalisera marijuana, enligt Metro.

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Etiketter:

Annonser