Flera fängelser avvecklas

NORRKÖPING Kriminalvården beslutade i måndags att lägga ner anstalterna i Åby i Uppsala, Kristianstad och Håga i Södertälje. Dessutom ett häkte i Norrköping och två avdelningar på kvinnoanstalten Hinseberg.

Åby och häktet Dragsgatan i Norrköping avvecklas redan i juni, övriga anstalter 30:e september.

Totalt är det över 230 fängelse- och häktesplatser som försvinner. Orsaken anges vara både att överkapacitet uppstått till följd av lägre klienttillströmning och behov finns att renovera flera fastigheter.

Intagna på de fängelser och häkten som ska försvinna kommer att flyttas över till annan placering, utefter säkerhetsbehov och vårdbehov.

På de fem verksamhetsställena arbetar cirka 150 personer, de fast anställda ska “så långt det är möjligt“ beredas arbete på andra platser i Kriminalvården, uppges i ett pressmeddelande.

• Det är bara några år sedan som stora belopp satsades på utbyggnad av antalet platser och specialfängelse byggdes. I den vevan upptäcktes felaktigheter i upphandlingen och misstankar om att miljoner i mutor utbetalats. En chef på myndigheten fick sluta och fyra personer åtalades nyligen.

Etiketter:

Annonser