Mer marijuana och nätdroger i beslag

STOCKHOLM Beslag av marijuana och nätdroger ökar kraftigt. Och allt mer drogförsäljning görs via nätet, enligt polisen som släppt beslagstatistik för 2012.

Under fjolåret ökade både polisens och tullens beslag av marijuana (cannabis växtdelar), i såväl antal som mängd. Polisen gjorde 5 962 beslag (totalt 242,7 kilo marijuana) och tullen 1654 beslag (hela 400 kilo).
Året före var antalet marijuanabeslag 3 812 hos polisen och 1460 hos tullen.

Haschbeslagen minskade något i antal ifjol (5571 beslag för polisen och 1172 för tullen), men mängderna är stora (134,8 kg respektive 1104 kg).

De fler marijuanabeslagen beror på ökad efterfrågan, enligt Rikskriminalpolisen.
– Marknaden expanderade kraftigt när ett utländskt kriminellt nätverk introducerade inomhusodlingen för några år sedan. Sedan dess har både tillgång och efterfrågan stigit kontinuerligt samtidigt som acceptansen för att röka en “joint“ bland unga har ökat. Nu talar polisens och tullens beslag för att marknadens storlek förutsätter import av marijuana, säger Stewe Alm, strategisk analytiker på rikskrim.

Också beslag av s.k. nätdroger mer än fördubblades under förra året.
– Det finns en ny generation av missbrukare som föredrar att köpa droger på nätet framför i gatuhörnen, enligt Stewe Alm som anser att internetspaning måste bli en naturlig del av arbetet mot narkotika och doping.

Flera polismyndigheter har anställt civila IT-specialister och polishögskolan arrangerar i år en första utbildning om internethämtning.

Sedan våren 2011 får rättsliga myndigheter även omhänderta och förstöra droger som ännu inte hunnit klassats och bedöms skadliga. Därefter kan farlighetsbedöming och utredning göras om senare klassning.

• Fotnot: Rapport över polisen och tullens narkotikabeslag 2012 (pdf-fil, 15 sidor). Uppgifterna kommer bl a från Sveriges Kriminaltekniska laboratorie, Underrättelsesektionen vid rikskrim, samt tullverkets narkotikastatistik.

Etiketter:

Annonser