Johan Carlson ska leda FMH

ÖSTERSUND/SOLNA Den nya Folkhälsomyndigheten från 2014 kommer ledas av Johan Carlson, idag generaldirektör på Smittskyddsinstitutet. Då avgår samtidigt Folkhälsoinstitutets chef Sarah Wamala.

Sammanslagningen av de båda myndigheterna och delar av uppgifter från Socialstyrelsen görs formellt 1 januari 2014.

Socialminister Göran Hägglund har förordnat Johan Carlson att förbereda och leda bildandet av Folkhälsomyndigheten. Men det framgår att regeringen avser att senare utse honom till generaldirektör för den nya myndigheten.

FHI:s chef Sarah Wamala berättar på sin blogg att hon bestämt sig för att inte följa med in i den nya myndigheten, “utan gå vidare mot nya utmaningar“, utan att ange vilka.
“Det känns naturligvis både roligt och spännande, men samtidigt en aning vemodigt efter så många år i folkhälsans tjänst, skriver hon.

Wamala välkomnar dock sammanslagningen till en ny stor myndighet med bredare inriktning, organiserad på likande sätt som flera andra länder har gjort.
“Grattis Folkhälsosverige, till en strategisk och viktig satsning på folkhälsofrågor!“, uttrycker Sarah Wamala.

Även efter att FHI och SMI slås ihop ska verksamheten fortsätta bedrivas i både Östersund och Stockholmsområdet.

Etiketter:

Annonser