Fjärilspriset till Lotta Zetterqvist

KSAN:s Fjärilspris för 2013 för ett uthålligt och långsiktigt arbete för frågor om flickor och unga kvinnors hälsa.

“Hon har uppvisat ett starkt engagemang för flickors livsvillkor och för samtalets möjligheter att öka flickors handlingsutrymme“, står det i motiveringen.

Tjejzonen är en stödorganisation för unga kvinnor och försöker ge stöd och lindra psykisk ohälsa via fysiska och virtuella möten – exempelvis erbjuda chatt, stödsamtal, “Storasystrar“ och terapifond. Grunden utgörs av föreningens volontärer.

Det årliga Fjärilspriset utdelades vid KSAN:s årsmöte i Stockholm i måndags. Priset är en utmärkelse för mod och engagemang i alkohol-, läkemedels- och drogfrågor utifrån ett kvinnoperspektiv.

Maj-Inger Klingvall omvaldes som ordförande i Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor. Vid mötet antogs Föreningen Tänk Om! och Vita Bandets Skånedistrikt som medlemmar i KSAN som nu består av 33 medlemsorganisationer.

Etiketter:

Annonser