Danskt haschförsök oroar Skåne

LUND En legalisering av cannabis i Köpenhamn skulle påverka hela Öresundsregionen. Skånska politiker uppmanar i ett uttalande danska kollegor att ompröva planer på haschbutiker.

I fredags samlades ett 50-tal politiker från skånska kommuner till en årlig kommunledningskonferens i Lund. Vid mötet – som arrangerades av Region Skåne och Kommunförbundet Skåne – diskuterades även Köpenhamns planer att starta försök med legaliserad narkotika.

Ett gemensamt uttalande antogs vid mötet:

“Vi ser med stor oro på Köpenhamns planer på legaliserad försäljning av cannabis. Detta skulle leda en till en kraftigt ökad tillgång på hasch och marijuana i hela Öresundsregionen. Ökad tillgänglighet leder till ökat bruk.

En förändring av den danska politiken riskerar att allvarligt underminera det drogförebyggande arbete som görs i Skåne bland barn och ungdomar. Den ökade tillgängligheten skulle utsätta fler för risken att hamna i framtida drogmissbruk.

En legalisering från samhällets sida ger signaler om att bruket av cannabis är mindre farligt än det är. Det är påvisat att bruk av hasch ger fysiska och psykiska skador.
Vi uppmanar våra danska kollegor att ompröva sina planer.“

Förra veckan anordnade Köpenhamns kommun en haschkonferens där planerna på ett treårigt försök med 25-40 kontrollerade försäljningsställen diskuterade mer i detalj. Avsikten är att slå undan benen för kriminella gäng och begränsa tillgänglighet till hasch.
Frågor som var narkotikan ska införskaffas till butikerna och hur man ska övertyga danska regeringen återstår fortfarande att lösa.

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Etiketter:

Annonser