Regeringens vårdförslag en fingertutt

Vad bidde det? Det bidde ingenting! Inte ens en fingertutt. Nu samlas vi 10 april på Sergels torg, Stockholm, till bred manifestation mot regeringens tomma förslag och för en bättre missbruksvård, skriver vår medarbetare Bruce Clarke med egen erfarenhet av drogmissbruk.

I Sverige är cirka en halv miljon personer fast i beroende – alkoholister, läkemedelsmissbrukare, narkomaner med flera. Men bara en av fem får hjälp idag. Regeringen har nu lagt en proposition till riksdagen där i princip inga av de 70-tal förslag till förbättringar som föreslogs, i den mest gedigna och grundliga utredning som någonsin gjorts i Sverige, kommer genomföras.

Därför protesterar vi som i höstas skrev under ”Upprop för en bättre missbruksvård” på Sergels torg. Vi som skrev under var nödvändigtvis inte överens om alla förslag som utredaren lade fram, men vad vi däremot är överens om är att det behövs en radikal förändring av svensk missbruksvård.
Slut upp du också, talare från en bred opinion kommer att delta.

Vi protesterar mot regeringens omoderna och ineffektiva missbrukspolitik och samlas 10 april från klockan 15 på Sergels torg till en manifestation, samarrangerad av X-Cons, men många flera organisationer och enskilda medverkar. Vi samlas under parollen “För en bättre missbruksvård“. Många talare är anmälda, privatpersoner och flera frivilligorganisationers företrädare kommer att delta, så även från politiska partier, ungdomsförbund och intresseorganisationer…

Manifestationen grundar sig i det upprop – med samma namn – som genomfördes i höstas och samlade cirka 10 000 namn. Dessutom skrev även över 500 fångar på uppropet. Namnlistorna och uppropet ska direkt efter direkt efter manifestationen överlämnas till ledamöterna i Riksdagens socialutskott.

Här följer historien om hur regeringen försöker fuska bort Missbruksutredningen och inte göra något för att hjälpa landets missbrukare.

I april 2011 lades missbruksutredningen på regeringens bord. Utredaren Gerard Larsson som under flera års tid arbetade med frågorna, lämnade in den mest gedigna och grundliga granskning av svensk beroendevård som hittills gjorts. Där identifierades många allvarliga problem i sättet att hjälpa personer i missbruk och ett 70-tal förslag lades fram för att motverka dessa problem.
Först hände ingenting alls med Gerard Larssons missbruksutredning, när sedan protesterna mot regeringens passivitet började mullra gjordes ett hastverk i form av en lagrådsremiss där i princip inget av Gerard Larssons förslag ingick.

Regeringspropositionen har nu lämnats till Riksdagen under namnet “God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården“. Den ska nu vandra runt innan den klubbas, något som absolut inte får hända, så nu är det hög tid att protestera. Besvikelsen är stor över att regeringen i princip struntat i utredarens förslag.

Modern beroendevård förenar farmakologisk och psykologisk behandling samt psykosociala insatser. Hälso- och sjukvården har bäst förutsättningar att utveckla området med kompetens baserad på neurobiologisk, psykologisk och folkhälsovetenskaplig forskning. Men landstingen ges inte heller nu – enligt förslaget – huvudansvar för den cirka halva miljonen människor som är i behov av hjälp för sitt missbruk. Trots att de allra flesta främst vill ha hjälp av sjukvården för sin sjukdom, inte av kommunernas socialförvaltningar.

Regeringen struntar också i en lång rad andra reformförslag. Det blir ingen särskild vårdgaranti. Det blir ingen lag om modern missbruks- och beroendevård och inte någon modernisering av tvångsvården. Brukarinflytande och skadereducerande insatser nämns nästan inte alls. Viktiga satsningar på forskning om missbruksvård och utveckling av moderna metoder skjuts på framtiden. Detta gäller också utredarens förslag om omfattande insatser för vidareutbildning och kunskapsutveckling för dem som arbetar inom fältet.

Därför protesterar vi mot regeringens proposition och ber alla ansvarskännande politiker i samtliga riksdagspartier att göra samma sak. Begär att regeringen gör om och denna gång gör rätt.

Vi har enats om tre punkter som alla kan ställa sig bakom vid manifestationen:

• Lagstiftad vårdgaranti och omedelbar hjälp och stöd till de som ger signaler att vilja lägga av. Öronmärkta pengar till kommuner, landsting/sjukvårdsregioner för missbruksvården – som det är nu saknas de resurserna och det sker en ständig nedrustning.

• Evidensbaserad behandling för samtliga missbruksgrupper, kombinerat med en rejält omfattande satsning på forskning, men evidensen måste också omsättas i praktiken. För det behövs vidareutbildning och kunskapsutveckling för dem som arbetar inom fältet.

• Lagstiftat brukarinflytande liknande de som enligt kommunallagen avser samrådsorgan för pensionärer och funktionshindrade. Liknande organ för samtliga missbrukspatienter/organisationer måste inrättas både i kommunerna och i landstingen! Enligt den framgångsrika modellen från äldreomsorgen, att pengarna delas ut efter att man exakt visar vad man ska använda dem till. Dessutom ska utvärderade o fungerande program uppmuntras med extra pengar.

Många kommer att medverka vid manifestationen onsdag den 10 april på Sergels torg i Stockholm från klockan 15.

Slut upp du också!

• Fotnot: Förberedelserna inför mötet kan följas på Facebook.

Tema: VÅRDEN

MISSBRUKSVÅRD…

… en rättighet? Privat eller offentlig? Kommun eller region? Risken stor för sköra samsjukliga personer bollas runt mellan institutioner som inte tar ansvaret. Ett huvudmannaskap för beroende- och psykiatrin utreds, och tillsynen av barn- och ungdomspsykiatrin ska stärkas. Men en översyn av svenska narkotikapolitiken och ta fram underlag för en nollvision mot narkotikadödsfall och fokusera mer på behandling och prevention, som riksdagen uppmanat regeringen att göra, har våren 2021 ännu inte påbörjats.

Läs mer

Etiketter:

Annonser