Europol: 3 600 grova brottsligor i EU

HAAG Europol har identifierat 3 600 organiserade kriminella grupper som är aktiva i EU. Narkotikahandel är alltjämt vanligast område, men myndigheten varnar i en rapport för nya gränsöverskridande ligor och brottsområden som utnyttjar ekonomiska krisen och internet.

Den detaljerade studien, The EU Serious and Organised Crime Threat Assessment (SOCTA) 2013 (pdf-fil, 46 sidor), som släpptes i tisdags har analyserat hot och brottsområden som är stora utmaningar för medlemsländerna och andra aktörer.

Den nuvarande ekonomiska krisen och kunders ändrade köpbeteenden har lockat kriminella och förfalskare till ny allvarlig brottslighet. Och via nätet kan många potentiella offer lätt nås.

Prioriterade brottsområden för bekämpning som anges i rapporten är: illegal immigration, människohandel, nya förfalskade varor (ex. livsmedel och läkemedel) som är fara för människors hälsa och säkerhet, blufföretag för skattebedrägerier, tillverkning av syntetiska droger och smuggling av olika slags narkotika i EU, IT-relaterade brott samt penningtvätt.

– En ny typ av organiserade kriminella grupper växer fram i Europa och kan arbeta i flera länder och kriminella sektorer. De definieras inte längre av nationalitet eller specialisering inom visst brottsområde, utan med en förmåga att operera internationellt med en affärsmässig fokus på maximal vinst och minimal risk. De är en symbol för vårt nya globaliserade samhälle, säger Rob Wainwright, chef för Europol, i en kommentar.

Mer åtgärder krävs i EU för att möta denna kriminalitet och skydda unionens ekonomiska bas, enligt Europeiska polisbyrån.

• I rapporten nämns att Holland och Belgien fortfarande är nyckelländer för tillverkning och distribution av syntetiska droger i EU. Men att i Tyskland, Polen, Baltikum, Sverige och övriga Norden, förekommer liten och mellanstor produktion. I fjol upptäcktes 70 nya psykoaktiva droger i unionen, och näthandeln ökar.

Tema: GÄNGEN

Grov organiserad brottslighet
ibland kallad maffia

har ökat både i Sverige och utomlands. Kriminella lokala nätverk etableras ofta i socioekonomiskt utsatta bostadsområden och invånarna drabbas. Enligt polisens bedömning 2017 så fanns det 61 utsatta områden, varav 23 särskilt utsatta, i Sverige. 2019 var polisens lägesbild något ljusare, 60 områden betecknas nu som utsatta, varav 22 som särskilt utsatta. Insatser görs för att de ska bli tryggare och tas bort från listan.

Våld, dödliga skjutningar och sprängningar har fortsatt öka mellan gängen, vittnen vill/vågar inte berätta. Cannabis är viktig inkomstkälla för nätverken.

Maffialiknande nätverk profiterar på narkotikahandel, utpressning, andra brott, ibland även laglig verksamhet (t.ex i Italien). Pengar tvättas ofta via banksystem.

Läs mer

Etiketter:

Annonser