Världen följer marijuanastriden i USA

WASHINGTON Striden om marijuanas legala status i USA fortsätter. Åtta ex-chefer för narkotikabyrån DEA kräver att Obama-regeringen upphäver marijuanalagar i delstaterna Colorado och Washington som efter folkomröstning legaliserat nöjesbruk av drogen. Samtidigt vill några kongressledamöter omklassa marijuana i hela landet.

De åtta tidigare generaldirektörerna för Drug Enforcement Administration menar att legaliseringen strider mot federala lagar och internationella åtaganden. Dessutom varnar de för att det kan leda till en dominoeffekt som gör att fler delstater följer efter och legaliserar vissa droger, rapporterar Reuters.

Då marijuana står under federal kontroll och är förbjudet nationellt, så uppmanar tidigare DEA-cheferna Obama-administrationen att stämma delstater för att tvinga dem att ogiltigförklarar nya liberala delstatslagar.

– Jag är rädd att justitiedepartementet kommer fortsätta att göra vad de gör nu – ingenting och säga ingenting. Om man inte agerar nu, så kommer dessa lagar genomföras full ut inom några månader, säger tidigare DEA-chefen Peter Bensinger till AP.

Det var i november som en majoritet röstade för att tillåta marijuana för rekreationsbruk i delstaterna Colorado och Washington. Och opinionsundersökningar visar nu att en majoritet amerikaner kan tänka sig legalisera marijuana.
Tidigare har även 18 delstater tillåtit “medicinsk marijuana“ som också hamnat i strid med federal lagstiftning.

Men president Barack Obama har sagt att det finns viktigare frågor att ta itu med (“större fiskar att steka“). Justitiedepartementet uppgav efter folkomröstningarna i november att regeringen följer utvecklingen och nya delstatslagarna. Justitieminister Eric Holder har hittills varit mycket förtegen i frågan, i jämförelse med tidigare då federala agenter uppmanades kontrollera de ställen som säljer marijuana som medicin.

I onsdag skulle Holder dock utfrågas av Senatens juridiska kommitté, där cannabis och rättsläget med stor sannolikhet kommer upp.

Beroendeläkaren Robert L. DuPont, tidigare nationell antidrogtsar och chef för Institute for Behavior and Health, har nu i ett brev till alla medlemmar av kommittén uppmanat dem begära att ministern “omedelbart tar krafttag“ för att federala narkotikalagarna följs i de delstater som tillåter “medical marijuana“ och drogen för kommersiellt bruk.

Samtidigt har en grupp kongressmän, med Earl Blumenauer and Jared Polis (båda demokratiska partiet) i spetsen, agerat i annan riktning. De har nyligen lagt lagförslag om att marijuana (cannabis) omklassas och tas bort från federala narkotikalistan (listorna I eller II) och inför en försäljningsskatt på marijuana.

Internationellt följer många utvecklingen i USA. Inte minst i länder där långtgående diskussioner om avkriminalisering och legalisering av viss narkotika förs (bl a med argument om att det skulle slå undan benen för kriminella ligor).

Chefen för FN:s-narkotikakontrollorgan INCB, Raymond Yans, har uttryckt stor oro för legaliseringsplanerna i Colorado och Washington och uppmanat USA vidta åtgärder för att följa internationella narkotikafördragen “inom hela territoriet i USA för att skydda invånarnas hälsa och välbefinnande“.

• Utvecklingen i USA kommer säkert också i fokus under det årliga FN-toppmötet om narkotika (Commission on Narcotic Drugs, CND) i Wien nästa vecka.

Tema: Cannabis

Frihet eller grön mardröm?

Drogen Cannabis (marijuana & hasch) är på agendan mer än någonsin. Rop på avkriminalisering och legalisering hörs, globala narkotikadebatten är het, ungas attityder är mer tillåtande idag, enligt skolenkäter, och beslagen ökar.
I USA har 16 delstater hittills (mars 2021) legaliserat eller är på väg att tillåta drogen för nöjesbruk och ett 35-tal-tal delstater för ”medicinskt” bruk. Ett industrikomplex (”Big Marijuana”) växer fram som ser en mångmiljardmarknad, och som lärt av tobaksindustrins bakslag. En organiserad normalisering av cannabis i populärkulturen tilltar.

Samtidigt varnar forskning för allt russtarkare (thc-innehåll) cannabis, allvarliga skaderisker, psykisk sårbarhet, hjärnskador och lägre IQ – särskilt för unga vars hjärna är känsligare. /• WHO-rapport 2016 om drogen, översatt till svenska 2019 tillsammans med ett studiematerial (av Länsstyrelsen i Västra Götaland).

Läs mer

Etiketter:

Annonser