M vill ge socialsekretare ökad makt

STOCKHOLM Socialsekretares makt kan komma utökas. De – och inte politiker – ska få besluta om att omhänderta barn och även legitimationskrav bli aktuellt för yrkesgruppen, föreslår socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M).

Kristersson är ordförande i Moderaternas arbetsgrupp som ser över partiets barnpolitik. Han vill se en ökad professionalisering av socialtjänsten, rapporterar Svenska Dagbladet.

Bland annat ge socialarbetare större ansvar vad gäller myndighetsbeslut om långtgående ingrepp, såsom vid omhändertaganden mot människor vilja.

– Ytterst måste socialsekreterare fatta det svåra och dramatiska beslutet om en förälder ska ha rätt att ha kvar sina barn eller inte, säger Ulf Kristersson till SvD.

Idag är det socialnämnden som gör beslutar om omhändertaganden vilket kan överklagas till förvaltningsdomstolar.
Moderaternas arbetsgrupp om barns villkor ser nu över fyra områden – förskolan, barn som far illa, barnvänliga miljöer och de som växer upp i utanförskap.

Fackförbundet SSR gör tummen upp för Kristerssons förslag.
– Så välkommet! Akademikerförbundet SSR har under en lång tid drivit de här frågorna och vi delar Ulf Kristerssons analys att det är dags att socialtjänsten organiseras som en kunskapsbaserad verksamhet och att socionomernas kompetens används fullt ut, säger förbundsordförande Heike Erkers i en kommentar.

Med legitimation, bättre arbetsmiljö, nationell specialistutbildning och specialisttjänster skulle man komma till rätta med hög personalomsättning och kunna kvalitetssäkra arbete med utsatta barn enligt SSR.

Tema: BARNEN

De glömda barnen

fler måste upptäckas och få stöd
Foto: Drugnews

Flera barn föds på skuggsidan, utan att bli sedda. Växer kanske upp med förälder med riskbruk eller beroende av alkohol eller andra droger. Barnen får ofta ta ett stort ansvar hemma, undviker ta hem kompisar och löper större risk att själv senare i livet få sociala problem. Förr beräknades de till cirka vart femte barn, men siffran ansågs svajig. Sen användes beräkning om att minst 100 000 barn (4,5 – 5,2 proc.) ha förälder som fått beroendevård.

Ny CAN-genomgång 2019 av internationell forskning tyder åter på att vart femte barn i Sverige (430 000) någon gång under uppväxten haft förälder med alkoholproblem och 320 000 av dem farit illa.
Andra vuxna kan spela roll och göra något – lärare, elevvården, släkt, medmänniska, politiker…
Kampanjveckan Spela Roll.

Läs mer

Etiketter:

Annonser